Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport salariati de la domiciliu la locul munca si retur


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.405.466 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. J&R CAR S.R.L. Arad
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 143243/06.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Alexandu Ioan Cuza, nr. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU sau DUMITRU MOCIOI, Tel. +40 253205411, In atentia: Ghioc Stefan Mihai-responsabil de procedura - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253227280, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport salariati de la domiciliu la locul munca si retur
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: jud. Gorj, respectiv locatiile de pe traseele de unde se transporta salariatii U.M.C. Jilt Nord, U.M.C. Jilt Sud si ELCFU Motru-Sectia CFU Jilt
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchirierea de autovehicule destinate transportului de persoane in vederea transportului salariatilor de la domiciliu la locul de munca si retur(28 de trasee pentru UMC Jilt Nord si 21 de trasee pentru UMC Jilt Sud si 7 trasee pentru ELCFU Motru sectia CFU Jilt).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60172000-4 - Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 405, 466.06RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
S-25198
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 880/DM/S Denumirea: TRANSP. SALAR. DE LA DOMICILIU LA LOCUL DE MUNCA SI RETUR: UMC JILT NORD-LOT 1; UMC JILT SUD-LOT 2
V.1) Data atribuirii contractului 27.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. J&R CAR S.R.L. Arad
Adresa postala: str. Troiei nr.2, mun. Arad, judetul Arad, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J 2/236/04.03.2013, reprezentata prin ADMINISTRATOR FERENC ORBAN, Localitatea: Arad, Cod postal: 310258, Romania, Tel. 0253/222001, 0743/183869, Email: [email protected], Fax: 0253/222001
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1353470.74 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1353436.06 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 879/DM/S Denumirea: TRANSPORT SALARIATIPENTRU ELCFU MOTRU-SEClIA CFU JILT -LOT 3
V.1) Data atribuirii contractului 27.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EUROHOD TOUR S.R.L. Targu-Jiu
Adresa postala: str. Olari bl.14, sc.1, etaj 2, ap.9, mun. Targu-Jiu, judetul Gorj, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J18/822/25.11.2005, reprezentata prin ADMINISTRATOR MIHAI HODOIU, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210258, Romania, Tel. 0353/801380, 0726/292044, Email: [email protected], Fax: 0353/801380
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 52662.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52030.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 20425.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
cca. 39%, respectiv traseele: Dragotesti-Covrigi, Dragotesti-Miluta si Dragotesti-Turceni
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractul de prestari-servicii 880/DM/S din 27.12.2013 s-a incheiat cu Asociatia de prestatori formata din S.C. J&R CAR S.R.L. Arad - lider de asociatie si si asociatul S.C. RIDOMIS S.R.L. cu sediul in loc. Telesti, sat Telesti, judetul Gorj, telefon 0722/277310, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J 18/7/11.01.2001, CUI 13648749 din 19.01.2001, reprezentata prin ADMINISTRATOR VASILE MISCHIE.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SUCURSALEI DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU din cadrul SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer