Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de verificare periodica, reparare (piese schimb), incarcare stingatoare de incendiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
224.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GEFIL S.A.
Anunt de atribuire numarul 143864/29.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141291
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Adina Alexe, Tel. +40 0212065443, In atentia: Adina Alexe, Email: [email protected], Fax: +40 0372871911, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de verificare periodica, reparare (piese schimb), incarcare stingatoare de incendiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Pe teritoriul societatilor Enel Distributie Banat, Enel Distributie Dobrogea si Enel Distributie Muntenia
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de verificare periodica, reparare (piese schimb), incarcare stingatoare de incendiu pentru S.C ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A in asociere cu S.C ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A si S.C ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
224, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 388 Denumirea: Servicii de verificare periodica, reparare (piese schimb), incarcare stingatoare de incendiu
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEFIL S.A.
Adresa postala: STR. VALEA ELESTEULUI NR. 19, FILIPESTII DE PADURE, Localitatea: Filipestii de Padure, Cod postal: 2067, Romania, Tel. 0244-515.314, 518.311, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0244-407.311
ANINOASA - TIM S.R.L.
Adresa postala: MOSNITA NOUA, NR 328, Localitatea: Mosnita Noua, Cod postal: 9100, Romania, Tel. +40 723373059, Email: [email protected], Fax: +40 256393742, Adresa internet (URL): WWW.ANINOASA-TIM.RO
SC EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.
Adresa postala: Str. Pietroasele, Cart. Micro 3, Bl. B5, Sc. B, Et. 1, Ap. 27, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120005, Romania, Tel. +40 238717157, Email: [email protected], Fax: +40 238717308
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 455900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 224000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de selectie precizate la punctul III.2 vor fi selectati la etapa de negociere; autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de candidati selectati. Daca pe primele 3 locuri ale clasamentului se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua oferta financiara in plic inchis. In acest caz acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut, fara insa ca ofertantii clasati pe locurile anterioare sa fie afectati.Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul ecomonic clasat pe locul anterior. Acord cadru cu maxim 3 operatori economici.Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". Eventualele clarificari la documentatia de atribuire vor fi solicitate la fax: 0372/871.911 sau e-mail [email protected], originalele tuturor documentelor intocmite/emisede catre candidat/ofertant urmand a fi transmise in original la sediul autoritatii contractante: Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, corpul C, etaj 1, in atentia Directiei Achizitii, drei. Adina Alexe. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se voratasa anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari".Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului orice ofertant/candidat care in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care aprodus sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OUG 34/2006, art. 181, lit.c1).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL SERVICII COMUNE SA , Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: str. Ion Mihalache Nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 0212065045, Fax: +40 0372871911
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2013 15:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer