Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de verificare,reparatii si incarcare a stingatoarelor de incendiu portabile


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.749 RON

Castigatorul Licitatiei: ALTON GROUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 101174/15.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 87611
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala:  Regionala de Transport Feroviar de Calatori Brasov, str.Iuliu Maniu nr.45 A, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500091, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Achizitii, Tel. 0733662672; 0268/477063; 0268/549668, In atentia:  Mamina Liuta , Pipos Sebastian, Email:  [email protected], Fax:  0268/477063, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de verificare, reparatii si incarcare a stingatoarelor de incendiu portabile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: subunitati R.T.F.C. Brasov, conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de verificare, reparatii si incarcare a stingatoarelor de incendiu portabile, care apartin de R.T.F.C.Brasov, conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 748.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RTFC BV 30/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 523/a/66 Denumirea: Servicii de verificare, reparatii si incarcare a stingatoarelor de incendiu portabile
V.1) Data atribuirii contractului 6/29/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALTON GROUP S.R.L.
Adresa postala:  Str. Petru Maior, Nr.6. Ap.13, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540289, Romania, Tel. 0744778096;0265268007, Email:  [email protected], Fax:  0265/268007, Adresa internet (URL):  www.altongroup.uv.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6990.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6748.60 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare si se descarca de pe site-ul www.e-licitatie.ro Observatie : SNTFC "CFR CALATORI" SA nu incheie contracte aferente infrastructurii de transport de interes national
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4) 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Bd.Eroilor nr.5, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500007, Romania, Tel. 0268-41.37.41, Email:  [email protected], Fax:  0268-47.51.46
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al R.T.F.C. Brasov
Adresa postala:  Regionala de Transport Feroviar de Calatori Brasov, str.Iuliu Maniu nr.45 A, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500091, Romania, Tel. 0268-410233 int. 144533
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2010 13:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer