Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE VIDANJARE(SERVICII DE VIDANJARE A SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.400 RON

Castigatorul Licitatiei: ECHIPA HORSE S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 131391/05.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG. JIU - EXPLOATAREA LIVRARI CAI FERATE UZINALE, Str. CEFERISTULUI, nr.12, ,Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: MODORAN CAMELIA, Tel. +40 0758250687, In atentia: BIROU APUC, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253410085, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE VIDANJARE(SERVICII DE VIDANJARE A SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: SECTIA CFU MOTRU -REMIZA DE LOCOMOTIVE
SECTIA CFU ROVINARI - REMIZA DE LOCOMOTIVE
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE VIDANJARE(SERVICII DE VIDANJARE A SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI), CANTITATE =4 MC
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90600000-3 - Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca raspuns la Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
22874
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 43/DMCF Denumirea: SERVICII DE VIDANJARE(SERVICII DE VIDANJARE A SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI)
V.1) Data atribuirii contractului 28.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ECHIPA HORSE S.R.L.
Adresa postala: B.dul Bucuresti nr.8, Bl.5C, Sc.C, Ap.25, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100525, Romania, Tel. 0244575204, Email: [email protected], Fax: 0244575204
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2012 08:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer