Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DESZAPEZIRE DRUMURI FORESTIERE D.S.PRAHOVA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
107.828 RON

Castigatorul Licitatiei: SYLCAST CONSTRUCT S.R.L
Anunt de atribuire numarul 132825/16.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: Prin Directia Silvica Prahova, str.Iuliu Maniu, nr.3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100143, Romania, Punct(e) de contact: COMPARTIMENT ACHIZITII, Tel. +40 0244594706, In atentia: Kissinger Ady, Email: [email protected], Fax: +40 0244595836
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DESZAPEZIRE DRUMURI FORESTIERE D.S.PRAHOVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Ocoalele silvice Sinaia si Campina
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE SERVIICII DE DESZAPEZIRE DRUMURI FORESTIERE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
107, 828RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 266 Denumirea: SERVICII DESZAPEZIRE DRUMURI FORESTIERE LOT 1 O.S.CAMPINA
V.1) Data atribuirii contractului 12.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SYLCAST CONSTRUCT S.R.L
Adresa postala: str Scolii, nr 290, Localitatea: Floresti, Cod postal: 107255, Romania, Tel. +40 0733316066, Email: [email protected], Fax: +40 0244362372
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 45003.06 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44850.80 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 296 Denumirea: SERVICII DESZAPEZIRE DRUMURI FORESTIERE LOT 2 O.S.SINAIA
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VASIMOLI TRANS S.R.L.
Adresa postala: STR.GHIOSESTI, NR.294, Localitatea: Comarnic, Cod postal: 105700, Romania, Tel. 0244390146, Email: [email protected], Fax: 0244390146
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 63487.97 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 62967.20 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL PRAHOVA SECTIA CONTECIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: STR.GHEORGHE LAZAR NR.6, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100031, Romania, Tel. +40 0244544781, Email: [email protected], Fax: +40 0244523265, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA SILVICA PRAHOVA, COMPARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: STR.IULIU MANIU, NR.3, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100140, Romania, Tel. +40 0244594706, Email: [email protected], Fax: +40 0244595836
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2013 10:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer