Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii distributie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
110.652 RON

Castigatorul Licitatiei: TIPO-REX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 84298/13.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 75854
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A.
Adresa postala: BD. ALEXANDRU IOAN CUZA, 56, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011056, Romania, Punct(e) de contact: Florina Naie, Tel.+40214348821, In atentia: Serv. Achizitii, ,Email: [email protected], Fax: +40214348810, Adresa internet (URL): www.cnin.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Productie poligrafica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii distributie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Punctul de desfacere al prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie Servicii distributie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79824000-6 - Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
110, 652.12RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Comisionul procentual din valoarea vanzarilor inregistrate (fara TVA)
70%
Descriere:
2.
Spatiul de vanzare in incinta unei cladiri
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S155-226543din14.08.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 142 Denumirea: Servicii distributie
V.1) Data atribuirii contractului 11/18/2009
V.2) Numarul de oferte primite 41
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TIPO-REX S.R.L.
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr.1989, nr.71, bl.A16, Ap 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510077, Romania, Tel.0258812320, Email: [email protected], Fax: 0258812320
MANIFEST S.R.L.
Adresa postala: CALEA OBCINILOR NR.13, BL. T47, SC.A, AP.30, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720262, Romania, Tel.0230522600, Email: [email protected], Fax: 0230522909
H.I.G. Muntenia S.R.L.
Adresa postala: Str. Celulozei 6, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900155, Romania, Tel.0241635521, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0241635521, Adresa internet (URL): www.higmuntenia.ro
ANDEMA COMP S.R.L.
Adresa postala: Str. Babadag, Nr.138, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820107, Romania, Tel.0745075853, Email: [email protected], Fax: 0240531129, Adresa internet (URL): www.andema.ro
ROMPRIMA S.R.L.
Adresa postala: Str. Basarabiei nr. 142, Tronson 3-4, Bl N3A, Spatiul 2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800294, Romania, Tel.0236470109, Email: [email protected], Fax: 02636470109
CONPHYS S.R.L.
Adresa postala: Str. Strandului, nr. 52, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240015, Romania, Tel.0250733323, Email: [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 0250731522, Adresa internet (URL): www.conphys.ro
SC AGECOM SA
Adresa postala: Str. Nicolae Iorga, nr. 82 BIS, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730124, Romania, Tel.0235361040, Fax: 0235314151
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 110652.12 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 110652.12 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 13, 15, 18, 28, 34, 37, 38, 39, 41, 53, 55, 58, 68, 74, 77, 78, 79
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
lot anulat 2, 42, 3, 43, 4, 44, 5, 45, 6, 46, 7, 47, 8, 48, 9, 49, 10, 50, 11, 51, 12, 52, 14, 54, 16, 56, 17, 57, 19, 59, 20, 60, 21, 61, 22, 62, 23, 63, 24, 64, 25, 65, 26, 66, 27, 67, 29, 69, 30, 70, 31, 71, 32, 72, 33, 73, 35, 75, 36, 76, 40, 80 neconforma art. 36, alin 2 lit a
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3195180, Email: [email protected], Fax: 021/3321240, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3195180, Email: [email protected], Fax: 021/3321240, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic din cadrul companiei
Adresa postala: bdul Iuliu Maniu, nr. 244 D, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061126, Romania, Tel.021-434.88.02, Email: [email protected], Fax: 021-434.88.10, Adresa internet (URL): www.cnin.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.01.2010 12:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer