Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii formare profesionala


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
95.760 RON

Castigatorul Licitatiei: GMG - General Management Group SRL
Anunt de atribuire numarul 133347/31.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONFEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR LIBERE DIN ROMANIA - FRATIA
Adresa postala: Str Cristian Popisteanu nr.1-3, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 10024, Romania, Punct(e) de contact: Tanase Nicoleta, Tel. +4 0213124347, Email: [email protected], Fax: +4 0213135938, Adresa internet (URL): www.cnslr-fratia.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
sindicat
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii formare profesionala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant si de formare profesionala
Locul principal de prestare: orice regiune, judet, localitate din Romania
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie de servicii de formare profesionala care constau in cursuri de calificare/recalificare a unui numar de 84 persoane, organizate de furnizori autorizati CNFPA/CNC din Romania, pentru dobandirea de competente profesionale in ocupatia ?Ingrijitor batrani la domiciliu?, cod COR 5133.1.2, nivel 1 de calificare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
80511000-9-Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
95, 760RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 377 Denumirea: Servicii de formare profesionala
V.1) Data atribuirii contractului 28.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GMG - General Management Group SRL
Adresa postala: Bucuresti, str Eufrosina Popescu nr 54, bloc 37A+B, sc B, ap 84, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0316832, Romania, Tel. +4 0216475977, Email: [email protected], Fax: +4 0216475977, Adresa internet (URL): www.generalinstitute.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 95760.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POSDRU/80/2.3/55112
VI.2) Alte informatii
Proiect cofinantat din FSE prin POSDRU 2007-2013, cu titlul ?Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, alternativa la somajul determinat de criza economico-sociala?, proiect depus in cadrul Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ? 2013, Axa prioritara 2 ?Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii?, Domeniul major de interventie 2.3. ?Acces si participare la formarea profesionala continua?.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia Comerciala a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3 Tel. 021 - 408.36.00, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0308823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083600, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
expert cu studii juridice in cadrul proiectului POSDRU/80/2.3/55112 Nicoleta TANASE
Adresa postala: Str Cristian Popisteanu nr 1-3, sector 1 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010024, Romania, Tel. +4 0213124347, Email: [email protected], Fax: +4 0213135938, Adresa internet (URL): www.cnslr-fratia.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2013 00:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer