Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii furnizare acces internet


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
94.896 RON

Castigatorul Licitatiei: RCS & RDS S.A.
Anunt de atribuire numarul 124508/16.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.
Adresa postala: Str. Promoroaca, Nr. 9-11, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014013, Romania, Punct(e) de contact: MARTHA CRISTINA CHIRVASE, Tel. +40 213167921, Email: [email protected], Fax: +40 214119870, Adresa internet (URL): www.cncir.eu, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
CNCIR SA este societate comerciala pe actiuni de interes strategic national cu actionar unic statul roman, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Activitate (activitati)
Altele: Realizarea de testari si analize tehnice (cod CAEN 7120 ? ed. Rev. 2/2008) in scopul efectuarii de verificari tehnice in vederea autorizarii functionarii si de verificari tehnice in utilizare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii furnizare acces internet
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: CNCIR sediul central din Bucuresti si sediile celor 14 sucursale CNCIR din municipiile: Bacau, Brasov, Cluj, Craiova, Constanta, Galati, Iasi, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Sibiu, Suceava, Tg. Mures, Timisoara, Laboratordin Ploie?ti, Laboratordin Bra?ov, Laborator din Bacau
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de achizitie publica ce are ca obiect servicii furnizare acces internet pentru CNCIR sediul central din Bucuresti si sediile celor 14 sucursale CNCIR din municipiile: Bacau, Brasov, Cluj, Craiova, Constanta, Galati, Iasi, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Sibiu, Suceava, Tg. Mures, Timisoara, Laboratordin Ploie?ti, Laboratordin Bra?ov, Laborator din Bacau.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64216000-3 - Servicii de mesagerie si de informare electronice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
94, 896RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10106 Denumirea: Contract de prestari servicii
V.1) Data atribuirii contractului 27.04.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RCS & RDS S.A.
Adresa postala: STR.DR.STAICOVICI, NR.75, FORUM 2000 BUILDING, FAZA I, ET.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050557, Romania, Tel. 031/4004440, Email: [email protected];[email protected], Fax: 031/4004441, Adresa internet (URL): www.rcs-rds.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 95000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 94896.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti, Sectia Comerciala, Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr.37, sectorul 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030833, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 213132815, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCIR ? Compartimentul juridic
Adresa postala: Str. Promoroaca, nr.9-11, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014013, Romania, Tel. +40 213167921, Email: [email protected], Fax: +40 214119870, Adresa internet (URL): www.cncir.eu
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2012 13:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer