Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii in silvicultura-impaduriri si intretinerea plantatiilor pana la inchiderea starii de masiv la O.S. Filiasi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
414.021 RON

Castigatorul Licitatiei: STIMAS TOUR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 124231/07.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Vasile Robu, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii in silvicultura-impaduriri si intretinerea plantatiilor pana la inchiderea starii de masiv la O.S. Filiasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: O.S. Filiasi
Codul NUTS: RO411 - Dolj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii in silvicultura-impaduriri si intretinerea plantatiilor pana la inchiderea starii de masiv la O.S. Filiasi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77200000-2 - Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
414, 020.53RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2061 Denumirea: contract de prestari servicii in silvicultura la O.S. Filiasi
V.1) Data atribuirii contractului 18.04.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STIMAS TOUR S.R.L.
Adresa postala: Str. Stefan Velovan, bl.B 5, sc.1, ap.10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200470, Romania, Tel. 0351/4422610745605167, Email: [email protected], Fax: 0351/442261
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 415435.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 414020.53 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 7
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL DOLJ - sectia contencios, administrativ si fiscal
Adresa postala: str. Brestei, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Dolj
Adresa postala: str. Iancu Jianu, nr 19, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200142, Romania, Tel. +40 251421363, Email: [email protected], Fax: +40 251597059
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.05.2012 08:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer