Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII IN SILVICULTURA-IMPADURIRI SI INTRETINERI PLANTATII TINERE LA OCOLUL SILVIC CRAIOVA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.667.580 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TERRA SILVA SRL
Anunt de atribuire numarul 81494/08.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Vasile Robu, Tel.021 317 10 05 int 215, Email: [email protected], Fax: 021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII IN SILVICULTURA-IMPADURIRI SI INTRETINERI PLANTATII TINERE LA OCOLUL SILVIC CRAIOVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: OCOLUL SILVIC CRAIOVA
Codul NUTS: RO411 - Dolj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII IN SILVICULTURA- IMPADURIRI SI INTRETINERI PLANTATII TINERE PANA LA INCHIDEREA STARII DE MASIV
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77200000-2 - Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 667, 579.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1441
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2411 Denumirea: SERVICII IN SILVICULTURA-IMPADURIRI SI INTRETINERI PLANTATII LA OCOLUL SILVIC CRAIOVA
V.1) Data atribuirii contractului 3/19/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TERRA SILVA SRL
Adresa postala: STR. DORBETA NR. 138, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200367, Romania, Tel.0722785018
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3676348.12 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3667579.75 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 344825.92
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SERVICII PREGATIRE MECANIZATA A TERENULUI SI A SOLULUI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL DOLJ
Adresa postala: STR. BRESTEI NR. 12, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200420, Romania, Tel.0251418612, Fax: 0251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
DUPA 15 ZILE DE LA INCEPEREA TRATATIVELOR DE REZOLVARE PE CALE AMIABILA
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA SILVICA DOLJ-OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR. IANCU JIANU NR. 19, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200143, Romania, Tel.0251421363, Fax: 0251597059
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2010 09:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer