Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii informare si publicitate pentru proiectul Rehabilitation of the Road III-3004 Trastenik ?Orehovitza-Road III 137 and Modernization of DJ 544 Urzica Stefan cel Mare , Olt County, cod MIS- ETC 548


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
32.273 RON

Castigatorul Licitatiei: SC FLAROM ADVERTISING SRL
Anunt de atribuire numarul 124550/23.08.2011
Informatii anunt de participare asociat 113766
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Adresa postala:  B.dul A.I. CUZA nr. 14, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230025, Romania, Punct(e) de contact:  Ovidiu OANCA, Tel. 0249431080, Email:  [email protected], Fax:  0249431122, Adresa internet (URL):  www.cjolt.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii informare si publicitatepentru proiectulRehabilitation of the Road III-3004 Trastenik ?Orehovitza-Road III 137 and Modernization of DJ 544 Urzica Stefan cel Mare , Olt County, cod MIS- ETC 548
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: servicii informare si publicitatepentru proiectulRehabilitation of the Road III-3004 Trastenik ?Orehovitza-Road III 137 and Modernization of DJ 544 Urzica Stefan cel Mare , Olt County, cod MIS- ETC 548, Bd. AI Cuza nr.14, Slatina, jud.Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta servicii de publicitate si promovareconform caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
79342200-5-Servicii de promovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
32, 273RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 68 Denumirea: servicii informare si publicitatepentru proiectulRehabilitation of the Road III-3004 Trastenik
V.1) Data atribuirii contractului 8/19/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FLAROM ADVERTISING SRL
Adresa postala:  str.Soseaua Nicolina nr.2-4, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700711, Romania, Tel. 0332805873
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 49044.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32273.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de Cooperare Transfrontaliera RO-BG 2007-2013 , Axa prioritara 1
VI.2) Alte informatii
NR.5278/01.06.2011NOTA JUSTIFICATIVAcu privire la alegerea procedurii licita?ie deschisapentru atribuirea contractului deservicii de informaresi publicitate pentru proiectulRehabilitation of the Road III-3004 Trastenik ?Orehovitza-Road III 137 and Modernization of DJ 544 Urzica Stefan cel Mare , Olt County, cod MIS- ETC 5481. Categoria de servicii : informare si publicitate2.Codul de clasificare: 79341000-6, 79342200-53. Valoarea estimata a achizitiei: 49.044lei, fara TVA4.Procedura de achizitie: licita?ie deschisa5. Justificarea achizitiei : Consiliul Jude?ean Olt implementeaza proiectul Rehabilitation of the Road III-3004 Trastenik ?Orehovitza-Road III 137 and Modernization of DJ 544 Urzica Stefan cel Mare , Olt County, cod MIS- ETC 548conform Co-financing Contract nr. 20824/11.03.2011incheiat intreMinisterul Dezvoltarii Regionale ?i Turismului?i Consiliul Jude?ean Olt.Achizi?ia serviciilor de publicitate este prevazuta in bugetul proiectului , conform Anexeila contractul de finan?are ?Cererea de finan?are , capitolul 3.14. ?Contracting Plan.In cadrul programului anual al achizi?iilor publice ?propuneri 2011- elaborat in trim. IV al anului 2010, valoarea cumulata a contractelor de informare si publicitatepe care autoritatea contractanta inten?ioneaza sa le atribuie in anul 2011 este de 119.694, 35 Euro.Intrucat valoarea tuturor contractelor de produse cu acela?i cod CPV -79341000-6 depa?e?te pragul stabilit in art.124 din OUG nr.34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare s-a stabilit procedura licita?ie deschisa pentru fiecare contract ce urmeaza safie atribuit.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Olt
Adresa postala:  strada Manastirii , ,Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230038, Romania, Tel. 0249435638
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIULJUDETEAN OLT
Adresa postala:  B-dul A.I.Cuza , nr.14, ,Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230025, Romania, Tel. 0249431080, Email:  [email protected], Fax:  0249431122
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2011 13:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer