Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii inspector de santier proiect ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgente Valui?.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
295.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ALCO INVEST CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 115637/29.06.2011
Informatii anunt de participare asociat 109579
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala:  Stefan cel Mare nr 79, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730168, Romania, Punct(e) de contact:  Popica Nelu, Tel. 0235361095, In atentia:  Chircu MIhaela, Email:  [email protected], Fax:  0235361091, Adresa internet (URL):  www.cjvs.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii inspector de santier proiect ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgente Valui?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Vaslui, judetul Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit, este urmarirealucrarilor din cadrul proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgente Vaslui?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71521000-6 - Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
295, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4401 Denumirea: Dirigentie de santier proiect Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Spitalului Judetean Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 6/8/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALCO INVEST CONSTRUCT SRL
Adresa postala:  com Birnova, jud. Iasi, Localitatea:  Birnova, Cod postal:  -----, Romania, Tel. 0332410717, Fax:  0332410717
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 420000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 295000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene si buget local.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Vaslui
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare nr. 54, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730171, Romania, Tel. 0235 311032, Email:  [email protected], Fax:  0235 311582
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui - Compartimentul juridic /-contencios
Adresa postala:  str. Stefan cel mare nr. 79, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730168, Romania, Tel. 0235361089, Email:  [email protected], Fax:  0235361090
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2011 10:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer