Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii internet/ comunicatii de date (retea metropolitana) si mentenanta pentru toate serviciile instalate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
94.497 RON

Castigatorul Licitatiei: INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 124793/23.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 268416550, In atentia: CAZANESCU LAURENTIU, Email: [email protected], Fax: +40 268473001, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii internet/ comunicatii de date (retea metropolitana) si mentenanta pentru toate serviciile instalate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: MUNICIPIUL BRASOV
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii internet/ comunicatii de date (retea metropolitana) si mentenanta pentru toate serviciile instalate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72400000-4 - Servicii de internet (Rev.2)
72212200-1-Servicii de dezvoltare de software pentru retele, internet si intranet (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
94, 496.96RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 104 Denumirea: Servicii internet/ comunicatii de date (retea metropolitana) si mentenanta pentru toate serviciile i
V.1) Data atribuirii contractului 12.04.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.
Adresa postala: Str.Moldovei, nr.56, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550276, Romania, Tel. 0269 220426, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0269 210559, Adresa internet (URL): www.indsoft.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 149981.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 94496.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Brasov
Adresa postala: B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 45, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500007, Romania, Tel. +40 268419615, Email: [email protected], Fax: +40 268419615
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Contencios al Primariei Municipiului Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel. +40 268416550, Email: [email protected], Fax: +40 268473001
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2012 14:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer