Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII JURIDICE PT CTR DE FINAN TARE A PR POSDRU 81/3.2/S/59805


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.120 RON

Castigatorul Licitatiei: CABINET DE AVOCAT RUJA S.ROXANA
Anunt de atribuire numarul 142546/09.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR.T.POPA" IASI
Adresa postala: STRADA UNIVERSITATII NR.16 IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700115, Romania, Punct(e) de contact: AURICA NISTOR, Tel. +40 232301612, In atentia: AURICA NISTOR, Email: [email protected], Fax: +40 232301658, Adresa internet (URL): http: //www.umfiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII JURIDICE PT CTR DE FINAN TARE A PR POSDRU 81/3.2/S/59805
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
21 - Servicii juridice
Locul principal de prestare: OFICIUL JURIDIC-UMF , ,GR T POPA " IASI, STR UNIVERSITATII, NR 16
Codul NUTS: RO213 - Iasi
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE CONSULTANTA , ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA PT IMPLEMENTAREA PR POSDRU /81/3.1/S/59805 , ,FORMAREA PROFESIONALA IN DOM URGENTEI MEDICALE SI PROMOVAREA UTILIZARII NOILOR TEHNOLOGII PT PERS DIN SECTORUL SANATATII"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79100000-5 - Servicii juridice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 120RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25819 Denumirea: SERVICII JURIDICE PT CRTR DE FINANTARE A PR POSDRU 81/3.1/S/59805
V.1) Data atribuirii contractului 22.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CABINET DE AVOCAT RUJA S.ROXANA
Adresa postala: STR JIJIA, NR 12, BL 1214, SC A , ETJ 3, APT 2, Localitatea: IASI, Cod postal: 700750, Romania, Tel. +40 745269938
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2120.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2120.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POSDRU /81/3.1/S/59805: FORMAREA PROFESIONALA IN DOMENIUL URGENTEI M EDICALE SI PROMOVAREA UTILIZARII NOILOR TEHNOLOGII PT PERSONALUL DIN SECTORUL SANATATII "
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR SAU INSTANTELE DE JUDECATA
Adresa postala: STR STAVROPOLEOS, NR 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art 256-2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE , ,GR T POPA"IASI
Adresa postala: STR UNIVERSITATII, NR 16, Localitatea: IASI, Cod postal: 700115, Romania, Tel. +40 232301884, Email: [email protected], Fax: +040 232301658
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 11:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer