Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII MEDICALE DE INALTA PERFORMANTA (RM, CT si RADIOLOGIE)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.400.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PRIMA MEDICAL SRL
Anunt de atribuire numarul 128430/15.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 117879
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA
Adresa postala: CALEA BUCURESTI, NR.149, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200260, Romania, Punct(e) de contact: TUDOR ANCA, Tel. 0251/597857, Email: [email protected], Fax: 0251/597857, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII MEDICALE DE INALTA PERFORMANTA (RM, CT si RADIOLOGIE)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: LA SEDIUL OFERTANTULUI.
Codul NUTS: RO411 - Dolj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII MEDICALE DE INALTA PERFORMANTA (RM, CT si RADIOLOGIE)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85142000-6 - Servicii paramedicale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 400, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
OFERTA TEHNICA
50%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6228/11.08.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S18-028643din27.01.2011
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S160-264400din23.08.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7325 Denumirea: ACORD CADRU INCHEIAT CU SC PRIMA MEDICAL SRL
V.1) Data atribuirii contractului 9/27/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PRIMA MEDICAL SRL
Adresa postala: Str.Costache Sibiceanu, nr.27, Bucuresti cu punct de lucru in Craiova Str.Calea Bucuresti nr.99, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 200260, Romania, Tel. 0212243581, Fax: 0212243581
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2400000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2400000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractele subsecvente urmeaza sa fie atribuite pentru lot operatorului economic declarat castigator.Acord cadru cu un singur agent economic pe lot.Atribuirea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile autoritatii contractante si sunt conditionate de existenta fondurilor bugetare alocate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL Juridic
Adresa postala: Str.calea Bucuresti nr.149, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200260, Romania, Tel. 0251597857, Email: [email protected], Fax: 0251597857, Adresa internet (URL): www.scnpc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.11.2011 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer