Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii muzicale si de divertisment, servicii de inchiriere scena si activitati suport pentru interpretare artistica la scena, necesare pentru desfasurarea evenimentului cutural ?Iarna Baimareana?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
264.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ART TRADITION PRODUCTION SRL
Anunt de atribuire numarul 143282/07.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Adresa postala: Gheorghe Sincai 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii, Concesiuni, Tel. +40 262211001, In atentia: Serviciul Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 262212171, Adresa internet (URL): www.baiamare.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii muzicale si de divertisment, servicii de inchiriere scena si activitati suport pentru interpretare artistica la scena, necesare pentru desfasurarea evenimentului cutural ?Iarna Baimareana?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
26 - Servicii de recreere, cultural si sportive
Locul principal de prestare: Municipiul Baia Mare
Codul NUTS: RO114 - Maramures
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare servicii muzicale si de divertisment, servicii de inchiriere scena si activitati suport pentru interpretare artistica la scena, necesare pentru desfasurarea evenimentului cutural ?Iarna Baimareana?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
92300000-4 - Servicii de divertisment (Rev.2)
92312000-1-Servicii artistice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
264, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 30713 Denumirea: Servicii muzicale si de divertisment in cadrul evenimentului cultural "Iarna Baimareana"
V.1) Data atribuirii contractului 28.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ART TRADITION PRODUCTION SRL
Adresa postala: PETRU RARES, NR.29 AP 1, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430181, Romania, Tel. 0765249899, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0262273600, Adresa internet (URL): www.arttradition.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 264000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura interna proprie, competitiva de selectie a ofertelor. Avand in vedere valoarea estimata a achizitiei, autoritatea contractanta a dorit sa asigure o transparenta maxima a procesului de atribuire a contractului de achizitie publica. Astfel, autoritatea contractanta a optat pentru aplicarea unei proceduri proprii de atribuire, in conformitate cu dispozitia nr. 474/31.01.2013 modificata prin dispozitia nr. 2611/08.11.2013, date de Primarul Municipiului Baia Mare, organizata in baza prevederilor art. 35-38, art. 56 si art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Instanta de Contencios Administrativ si Fiscal de pe langa Tribunalul Judetean Maramures - Sectia Comerciala de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Bd. Republicii nr. 2A, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430264, Romania, Tel. +40 262218235, Email: [email protected], Fax: +40 262218209, Adresa internet (URL): www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Baia Mare ? Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr. 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 262211001, Fax: +40 262212332, Adresa internet (URL): www.baiamare.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2014 12:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer