Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, ELECTROMECANICE SI DE PRODUCTIE SPECIFICE INDUSTRIEI EXTRACTIVE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
886.457 RON

Castigatorul Licitatiei: SNH SA- sucursala STATIA DE SALVARE MINIERA PETROSANI
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 134164/26.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: DANA SIMONA MIREA, Tel. +40 0254506110, Email: [email protected], Fax: +40 0254506135
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, ELECTROMECANICE SI DE PRODUCTIE SPECIFICE INDUSTRIEI EXTRACTIVE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: la sediul prestatorului sau a beneficiarului, dupa caz
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
specificul serviciilor este determinat de prevederile legislative in vigoare pe linie de securitate si sanatate in munca, a efectuarii de analize de carbune in vederea comercializarii acesuia, a asigurarii serviciului de inertizare cu azot
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71300000-1 - Servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
886, 457RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 07 APMD Denumirea: SERVICII PE LINIE DE SSM, ELECTROMECANICE SI DE PRODUCTIE SPECIFICE INDUSTRIEI EXTRACTIVE
V.1) Data atribuirii contractului 22.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SNH SA- sucursala STATIA DE SALVARE MINIERA PETROSANI
Adresa postala: str. Lunca, nr. 60, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332059, Romania, Tel. +40 0254545221, Fax: +40 0254545221
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 886457.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 886457.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL HUNEDOARA
Adresa postala: Str. 1 Decembrie, nr.35, Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Tel. +40 0254211570
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comp. LCJ SNIMVJ SA
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Tel. +40 0254506110
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2013 11:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer