Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru actualizarea proceselor si cadrului metodologic si informatic pentru preluarea, evaluarea si informarea cu privire la tezele de doctorat si gestionarea titlurilor universitare in cadrul Ministerului Educatiei Nationale- proiect SMIS 38699


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
12.429.301 RON

Castigatorul Licitatiei: KPMG ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145633/31.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143171
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Adresa postala: Strada Gen. Berthelot 28-30, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: GABRIEL LEAHU, Tel. +40 214056202, In atentia: Vasile Nicolaescu, Email: [email protected], Fax: +40 0213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru actualizarea proceselor si cadrului metodologic si informatic pentru preluarea, evaluarea si informarea cu privire la tezele de doctorat si gestionarea titlurilor universitare in cadrul Ministerului Educatiei Nationale- proiect SMIS 38699
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Ministerul Educatiei Nationale, str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Imbunatatirea si modernizarea proceselor si activitatilor de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare va fi efectuata prin intermediul unui studiu exhaustiv al modului de lucru folosit in mod curent si reproiectarea proceselor identificate utilizand un sistem informatic dedicat modelarii, executiei si monitorizarii proceselor de lucru.Concomitent cu analizarea si redefinirea proceselor de lucru va fi implementata si o solutie informatica de gestiune a tezelor de doctorat si a titlurilor universitare ce va fi integrata cu sistemul informatic dedicat modelarii, executiei si monitorizarii proceselor de lucru, formand astfel o platforma integrata ce va permite gestiunea tezelor de doctorat si a titlurilor universitare conform proceselor de lucru identificate si implementate. Solutia de gestiune a tezelor de doctorat si a titlurilor universitare va include si un modul de verificare anti-plagiatura ce va integra un serviciu extern prin intermediul carui vor putea fi efectuate verificari anti-plagiat.Implementarea acestor instrumente moderne de sprijinire a activitatilor de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare vor genera un cadru procedural clar, dedicat activitatilor vizate ce va ajuta la optimizarea muncii personalului ce ia parte la aceste activitati si la cresterea calitatii procesului doctoral.Pentru a sustine implementarea instrumentelor software si derularea proceselor intr-un mediu sigur, proiectul include echipamentele si licentele software necesare pentru gazduirea sistemelor precum si echipamente ce vor permite securizarea prin certificate client, prin carduri si cititoare smart-card pentru toti beneficiarii proiectului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72212000-4-Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12, 429, 300.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S156-272478din13.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 637 Denumirea: ?Servicii pentru actualizarea proceselor si cadrului metodologic si informatic pentru preluarea, eva
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KPMG ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr 69-71, parter, camera 01, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013 685, Romania, Tel. +40 741800800, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 741800700, Adresa internet (URL): www.kpmg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16729500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12429300.75 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social EuropeanProgramul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative - Axa prioritara 1 - Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice - Domeniul de interventie - 1.2 - Cresterea responsabilizarii administratiei publice
VI.2) Alte informatii
Operatorul economic (grupul de operatori) poate beneficia de sustinerea unei terte persoane, in conformitate cu prevederile legale din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Educatiei Nationale
Adresa postala: Str. Gen. Berthelot, nr. 28-30, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. +40 214056202, Email: [email protected], Fax: +40 213178519, Adresa internet (URL): http: //www.edu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2013 11:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer