Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru asigurarea biletelor de avion necesare deplasarilor spre/dinspre Romania a efectivelor I.G.P.R., cu misiuni externe, precum si de preluare a cetatenilor romani expulzati de pe teritoriile altor state


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.600.000 RON

Castigatorul Licitatiei: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 59383/04.11.2008
Informatii anunt de participare asociat 46800
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Adresa postala: Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050041, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS DRAGNEA, Tel.208.25.25 int. 26.188; 26.173; 26.195; 26.171; 311.09.99, Email: [email protected], Fax: 317.49.65, Adresa internet (URL): www.politiaromana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru asigurarea biletelor de avion necesare deplasarilor spre/dinspre Romania a efectivelor I.G.P.R., cu misiuni externe, precum si de preluare a cetatenilor romani expulzati de pe teritoriile altor state
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: BUCURESTI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se intentioneaza achizitionarea serviciilor pentru asigurarea biletelor de avion necesare deplasarilor spre/dinspre Romania a efectivelor I.G.P.R., cu misiuni externe, precum si de preluare a cetatenilor romani expulzati de pe teritoriile altor state.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60410000-5 - Servicii de transport aerian pe baza de grafic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 600, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S143-192119din25.07.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 729.465 Denumirea: SERVICII PENTRU ASIGURAREA BILETELOR DE AVION
V.1) Data atribuirii contractului 10/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.
Adresa postala: SECT.4, STR. VISANA, NR. 5, BL. 43, SC.B, AP. 66, ET. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040392, Romania, Tel.0213305658, Email: [email protected], Fax: 0213305123, Adresa internet (URL): www.olimpic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2350000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 729.466 Denumirea: SERVICII PENTRU ASIGURAREA BILETELOR DE AVION
V.1) Data atribuirii contractului 10/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PERFECT TOUR S.R.L.
Adresa postala: Str. Sevastopol, nr. 26, et. P, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 01992, Romania, Tel.021/3106501, Email: [email protected], Fax: 021/3119954, Adresa internet (URL): www.perfect-tour.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 250000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire se poate obtine prin descarcarea fisierului atasat anuntului de participare. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a prelungi valabilitatea contractului prin act aditional, pe o perioada ce nu poate depasi 4 luni de la data de 31.12.2008, conform prevederilor art. 6 din H.G.R. nr. 925/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030099, Romania, Tel.319.51.80, Email: [email protected], Fax: 319.51.83, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse la CNSC in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
I.G.P.R. - Directia de Logistica - Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: str. Mihai Voda ne. 6, sector 5, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050041, Romania, Tel.311.09.99, Fax: 317.49.65
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.11.2008 15:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer