Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de executie, documentatii lor pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii si asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului integrat : ?Imbunatatirea retelei de drumu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
35.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PRONET SRL
Anunt de atribuire numarul 106985/07.12.2010
Informatii anunt de participare asociat 96826
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DRAGU
Adresa postala:  str. Principala, nr. 120, Localitatea:  Dragu, Cod postal:  457130, Romania, Punct(e) de contact:  RODICA VIORICA PUSCAS, Tel. 0260 628701, Email:  [email protected], Fax:  0260 628701, Adresa internet (URL):  www.primaria dragu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru elaborareaproiectului tehnic, detaliilor de executie, documentatii lor pentru obtinerea de avize, acordurisi autorizatiisiasistenta tehnica din partea proiectantuluiin cadrul proiectului integrat : ?Imbunatatirea retelei de drumuri in comuna Dragu siInfintarea si dotarea unui centru de ingrijire a persoanelor de varsta a treia in localitatea Dragu ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Localitatile Dragu, Ugrutiu, Voivodeni si Fantanele, comuna Dragu, judetul Salaj, precum si la sediul prestatorului
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin prezenta procedura de achizitie se doreste achizitionarea: Contractul de servicii de proiectare tehnica pentru constructii de lucrari publice, (drumuri si constructii civile) conform HG 28/2008 si a Ordinului 863/2008 Ministerului Dezvoltarii, lucrarilor Publice si Locuintelor - (elaborarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, documentatii pentru obtinerea acordurilor, avizelor, autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de executie a lucrarilor) servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice, de incalzire si electrice pentru constructii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
35, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Durata de elaborare a proiectului tehnic, detalii de executie si documentatii pentru avize, acorduri si autorizatii
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 55/21.10.2010 Denumirea: Servicii pentru elaborareaproiectului tehnic, Imbunatatirea retelei de drumuri in comuna Dragu si
V.1) Data atribuirii contractului 10/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PRONET SRL
Adresa postala:  Str. 9 Mai, nr. 4, ap. 13, mun. Zalau, jud. Salaj, Localitatea:  Zalau, Cod postal:  450050, Romania, Tel. 0260/619368, Fax:  0260/619368
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 247584.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 500.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Elaborare proiect de instalatii electrice la centru de ingrijire a persoanelor de varsta a treia in localitatea Dragu, catre SC Ianus SRL.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) Masura322 ?Renovarea, dezvoltarea satelor, vizeaza imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale?
VI.2) Alte informatii
Posibilitatea studierii documentatiei tehnice (cerere de finantare, studii de fezabilitate, expertize tehnice, avize)si a amplasamentelor lucrarilor pentru care se solicita elaborarea proiectului tehnic se poate face oricand in perioada de depunere a ofertei
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Dradu
Adresa postala:  Loc. Dragu, nr.120, jud. Salaj, cod postal 457130, Ramania, Localitatea:  Dragu, Cod postal:  457130, Romania, Tel. 0260/ 628701, Email:  [email protected], Fax:  0260/ 628701
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2010 22:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer