Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru elaborarea de activitati specifice de reglementare in domeniul performanta energetica a cladirilor, nominalizate in Programul 13/2011


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
172.042 RON

Castigatorul Licitatiei: Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECON SA
Anunt de atribuire numarul 141240/16.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136436
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 0372111432, In atentia: Adina Golache, Email: [email protected], Fax: +40 0372111485, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru elaborarea de activitati specifice de reglementare in domeniul performanta energetica a cladirilor, nominalizate in Programul 13/2011
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru elaborarea de activitati specifice de reglementare in domeniul performanta energetica a cladirilor,
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73000000-2 - Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
172, 042RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 530 Denumirea: Cercetare pentru identificarea si definirea cerintelor privind proiectarea/renovarea majora a cladir
V.1) Data atribuirii contractului 09.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECONSA
Adresa postala: Sos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021652, Romania, Tel. 021/255.07.34; 021/255.04.72, Email: [email protected], Fax: 021/255.14.20, Adresa internet (URL): www.icecon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 131019.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 531 Denumirea: Cercetare referitoare la cadrul metodologic de calcul al nivelurilor de cost optim al cerintelor min
V.1) Data atribuirii contractului 09.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECONSA
Adresa postala: Sos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021652, Romania, Tel. 021/255.07.34; 021/255.04.72, Email: [email protected], Fax: 021/255.14.20, Adresa internet (URL): www.icecon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 48262.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41023.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul contencions administrativ, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Apolodor, nr.17, latura Nord, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 372111473, Fax: +40 372111483, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2013 17:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer