Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII PENTRU ELABORAREA MASURILOR DE MANAGEMENT IN CADRUL PROIECTULUI ,,MANAGEMENTUL CONSERVATIV SI PARTICIPATIV IN SITURILE NATURA 2000 CHEILE TURZII SI CHEILE TURENILOR? SMIS-CSNR 36113?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
393.330 RON

Castigatorul Licitatiei: Primul Meridian S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141693/19.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141899
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Calea Dorobantilor, Nr. 106, Cluj Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: HOREA - DORIN UIOREANU, Tel. +40 372640000, Email: [email protected], Fax: +40 372640070, Adresa internet (URL): WWW.CJCLUJ.RO, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiei publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII PENTRU ELABORAREA MASURILOR DE MANAGEMENT IN CADRUL PROIECTULUI , ,MANAGEMENTUL CONSERVATIV SI PARTICIPATIV IN SITURILE NATURA 2000 CHEILE TURZII SI CHEILE TURENILOR? SMIS-CSNR 36113?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Cluj-Napoca, sit Natura 2000 Cheile Turzii ROSCI0035 ?i sit Natura 2000 Cheile Turenilor ROSCI0034
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor si a masurilorde management al Siturilor Natura 2000 si alte activitati conexe (activitati preliminare masurilor concrete de investitii sau conservare)Activitatea A.1. Elaborarea masurilorde management pentru ariile naturale protejate Cheile Turzii si Cheile TurenilorA.1.1. Evaluarea situatiei existente la momentul de inceput al proiectului, despre baza de date si starea de conservarea a habitatelor si speciilor din ariile naturale protejateCheile Turzii si Cheile Turenilor;A.1.2. Inventarierea, evaluarea si cartarea habitatelor din cele doua arii naturale protejate incluse in proiect;A.1.3. Inventarierea, evaluarea si cartarea amfibienilor , reptilelor ?i pe?tilor din cele doua arii naturale protejate vizate prin proiect;A.1.4. Inventarierea, evaluarea si cartarea speciilor de nevertebrate din ariile naturale protejate Cheile Turzii si Cheile Turenilor;A.1.5. Inventarierea, evaluarea si cartarea speciilor de mamifere din aria naturala protejata Cheile Turzii;A.1.6. Inventarierea, evaluarea si cartarea speciilor de plante din aria naturala protejata Cheile Turzii;A.1.7.Inventarierea, evaluarea si cartarea speciilor de pasaridin ariile naturale protejate Cheile Turzii ?i Cheile Turenilor;A.1.8. Elaborarea metodologiilor ?i a planurilor pentru monitorizarea starii de conservare a habitatelor si speciilor de importanta comunitara/nationala incluse in cele doua arii naturale protejate vizate prin proiect;A.1.9. Stabilirea masurilor de management pentru mentinerea/imbunatatirea starii de conservare favorabila a speciilor si habitatelor prezente in cele doua arii naturale protejate pe baza rezultatelor activitatilor de inventariere, evaluare si cartografiere
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90710000-7 - Management de mediu (Rev.2)
71354000-4-Servicii de cartografie (Rev.2)
71354100-5-Servicii de cartografie digitala (Rev.2)
90711400-8-Servicii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), altele decat cele pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
393, 330RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
20964/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S024-037554din02.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18447/58 Denumirea: SERVICII PENTRU ELABORAREA MASURILOR DE MANAGEMENT
V.1) Data atribuirii contractului 08.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Primul Meridian S.R.L.
Adresa postala: Str.Vintila Voda, Nr.50, parter si demisol, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230107, Romania, Tel. +40 0249516995, Email: [email protected], Fax: +40 0249515035, Adresa internet (URL): http: //www.primulmeridian.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 786658.58 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 393330.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Managementul conservativ si participativ in siturile Natura 2000 Cheile Turzii si Cheile Turenilor? ? SMIS ? CSNR 36113 - Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, conform Contractului de finantare nr. 130528/20.08.2012 - Programul Operational Sectorial Mediu ? Axa prioritara 4 - ?Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii?
VI.2) Alte informatii
Daca exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita reofertarea preturilor in plic inchis.Daca este cazul, oferta trebuie sa includa un Acord de asociere (Formularul 24) prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, impreuna si individual pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv partile vor fi responsabilitatea partenerului conducator (liderului). Toti partenerii din cadrul consortiului trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa, pe toata durata de realizare a contractului. Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii (Formularul 9 ? Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractantilor) va fi completata de liderul Asocierii. Se va anexa Acordul de Asociere (Formular 24) semnat de fiecare asociat. Se va preciza cine este lider al asocierii cu identificarea din punct de vedere fizic si valoric a serviciilor ce vor fi executate de fiecare asociat. Acordul de Asociere trebuie sa contina: ?toti membrii asocierii declara ca isi asuma raspunderea solidara si indivizibila pentru incheierea si executarea contractului si ca, in eventualitatea in care unul din asociati inceteaza sa mai fie membru al asocierii sau isi inceteaza existenta, membrii ramasi: -vor executa si finaliza Serviciile; -vor fi imputerniciti sa foloseasca toate resursele puse la dispozitie de catre orice parte a asocierii; -vor avea dreptul de a subcontracta oricaror Subcontractanti; ?liderul asocierii este raspunzator de executia Contractului, inclusiv a platilor pe care la va primi integral si le va redistribui membrilor asocierii conform acordului dintre acestia.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ - SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr. 106, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Tel. +40 372640027, Email: [email protected], Fax: +40 372640040, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 11:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer