Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii pentru elaborarea Planurilor de management aferente Proiectului ?Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii in ariile naturale protejate aflate in custodia Directiei Silvice Constanta?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.754.026 RON

Castigatorul Licitatiei: REVITALCO MANAGEMENT & CONSULTING SRL
Anunt de atribuire numarul 136075/09.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138136
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia Romana pentru Dezvoltare Durabila-Constanta
Adresa postala: Bd. Mamaia nr. 28, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900670, Romania, Punct(e) de contact: Mihai-Gabriel NEACSU, Tel. +40 0726350600, Email: [email protected], Fax: +40 0372876134, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organizatie nonguvernamentala
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Servicii pentru elaborarea Planurilor de managementaferente Proiectului ?Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii in ariile naturale protejate aflate in custodia Directiei Silvice Constanta?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: judetul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune : Lot 1 - Inventarierea, evaluarea si cartarea habitatelor si speciilor de flora si fauna de importanta comunitara/nationala din cele 37 de arii naturale protejate; Elaborarea metodologiilor si a planurilor pentru monitorizareastarii de conservare a habitatelor si speciilor de importanta comunitara/nationala gazduite de cele 37 arii naturale protejate; Stabilirea masurilor pentru mentinerea/imbunatatirea starii de conservare favorabila a speciilor si habitatelor prezente in ariile naturale protejate vizate prin proiect;Lot 2 - Realizarea procedurii de Evaluare de Mediu (SEA)Lot 3 - Servicii de organizare dezbateri publice
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73110000-6 - Servicii de cercetare (Rev.2)
79951000-5-Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
90713000-8-Servicii de consultanta in probleme de mediu (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 754, 025.24RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
61
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S103-172736din01.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 501 Denumirea: contract de servicii pentru Lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 13.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REVITALCO MANAGEMENT & CONSULTING SRL
Adresa postala: ALEEA BARAJUL BISTRITEI, NR. 10, BLOC Y7, SCARA A, AP. 3, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011725, Romania, Tel. +40 0722870277, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0215698878, Adresa internet (URL): www.e-factor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18613600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18400000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 502 Denumirea: contract de servicii pentru Lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 13.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL
Adresa postala: Str. Vladeasa nr. 13, Bl. C32, sc. A, et. 6, ap. 41, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061672, Romania, Tel. 021.326.26.47, Email: [email protected], Fax: 031.817.74.16, Adresa internet (URL): www.ecofield.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 505750.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 354025.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii in ariile naturale protejate aflate in custodia Directiei Silvice Constanta?, proiect finantat prin Programul Operational Sectorial ?Mediu? (POS Mediu), Axa prioritara 4, SMIS CSNR36053, contract de finantare nr. 135198/22.12.2011Tipul de finantare: fonduri europene
VI.2) Alte informatii
In situatia in care doua sau mai multe oferte vor fi clasate pe primul loc cupunctaje egale, se vor aplica urmatoarelemodalitati de departajare: - oferta castigatoare va fistabilita ca fiind cea care a prezentat cel mai mic pret;
- in situatiain care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluareva solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor;
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia Romana pentru Dezvoltare Durabila - Constanta
Adresa postala: Constanta, Bvd. Mamaia, nr. 28, cod postal 900670, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900670, Romania, Tel. +40 736394460, Email: [email protected], Fax: +40 372876134, Adresa internet (URL): -
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2013 16:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer