Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini, documentatiilor pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii si asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului cu titlul:"PROIECT INTEGRA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
48.800 RON

Castigatorul Licitatiei: MANCONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 108090/26.04.2011
Informatii anunt de participare asociat 106359
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Samsud (Consiliul Local Samsud)
Adresa postala:  Str. Principala Nr. 38, Localitatea:  samsud, Cod postal:  457325, Romania, Punct(e) de contact:  KIS IUHASZ Ciaba, Tel. 0260653213, Email:  [email protected], Fax:  0260653213, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini, documentatiilor pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii si asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului cu titlul: "PROIECT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA COMUNEI SAMSUD, JUDETUL SALAJ"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Cmuna Samsud, sediul Prestatorului
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini, documentatiilor pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii si asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului cu titlul: "PROIECT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA COMUNEI SAMSUD, JUDETUL SALAJ"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71311000-1-Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
48, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Oferta financiara
70%
Descriere:
2.
Durata de elaborare a PT
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2998 Denumirea: Servicii pentru elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini, documen
V.1) Data atribuirii contractului 11/18/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MANCONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.52, ap.37, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400593, Romania, Tel. 0264418312, Email:  [email protected], Fax:  0264418042
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 298593.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
I, II
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), Masura 322.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Salaj - Sectia Comerciala
Adresa postala:  Str. Tudor Vladimirescu nr. 12, Localitatea:  ZALAU, Cod postal:  450067, Romania, Tel. 0260611085, Email:  [email protected], Fax:  0260611551
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj - sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare Nr. 1, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400133, Romania, Tel. 0264/431063, Fax:  0264/593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Samsud
Adresa postala:  Str. Principala Nr. 38, Localitatea:  Samsud, Cod postal:  457325, Romania, Tel. 0260-653201, Email:  [email protected], Fax:  0260-653213
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.04.2011 08:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer