Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru elaborarea unor studii privind activitatea de reglementare in domeniul constructiilor, amenajarii teritoriului, urbanismului si habitat


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
230.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. GEOTOP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 63847/05.02.2009
Informatii anunt de participare asociat 54353
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Adresa postala: Str. Apolodor nr.17 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Catalin Ionescu, Constantin Croitorescu, Mihaela Rogoz, Tel.0372 111 1478, In atentia: Alexandru Chirca- Director, Email: [email protected], Fax: 0372 111 445, Adresa internet (URL): www.mdlpl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru elaborarea unor studii privind activitatea de reglementare in domeniul constructiilor, amenajarii teritoriului, urbanismului si habitat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare - dezvoltare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru elaborarea unor studii privind activitatea de reglementare in domeniul constructiilor, amenajarii teritoriului, urbanismului si habitatLOT 1: Standardizarea si armonizarea datelor si informatiilor spatiale ale Sistemului informationalspecific domeniului imobiliar-edilitar sibancilor de date urbaneLOT 2: Reorganizarea si accesarea informatizata a Fondului National deDocumentare Informare in domeniul constructiilor, amenajarii teritoriului, urbanismului si habitat.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73000000-2 - Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
230, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S23-030123din02.02.2008
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S181-240735din18.09.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 389 Denumirea: Sistemului informationalspecific domeniului imobiliar-edilitar sibancilor de date urbane
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GEOTOP S.R.L.
Adresa postala: Str. Mihai Eminescu nr. 6, Localitatea: Odorheiul Secuiesc, Cod postal: 535600, Romania, Tel.0266 218 069, Email: [email protected], Fax: 0266 218 069
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 240605.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 230000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire se obtine de la sediul institutiei. Directia de achizitii publice (cam 205A) in baza unei formulari solicitate in scris.Clarificarile la documentatia de atribuire vor fi publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro pana pe data de 17.10.2008 ora 12.00
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4(021)3104641, Email: [email protected], Fax: +4(021)3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos. Oltenitei nr. 70-111, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.+4(021)3321240, Fax: +4(021)3323377, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Directia Juridica
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0372 111 473, Adresa internet (URL): www.mdlpl.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2009 10:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer