Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru implementarea proiectului Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vijistea in localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Marzanesti, judetul Teleorman


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.472 RON

Castigatorul Licitatiei: FLAROM ADVERTISING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 86562/11.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 72131
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala: str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: VICTOR PIPEREA, Tel.0247/314415, Email: [email protected], Fax: 0247/314415, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru implementarea proiectului Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vijistea in localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Marzanesti, judetul Teleorman
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru implementarea proiectului Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vijistea in localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Marzanesti, judetul Teleorman, LOT 4: organizare conferinte/seminarii, LOT 5: promovare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 472RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 182 Denumirea: Servicii de organizare conferinta , ,Reabilitare baraje aflate pe paraul Vijistea'
V.1) Data atribuirii contractului 11/5/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FLAROM ADVERTISING S.R.L.
Adresa postala: Sos Nicolina , nr 74 , bl 991 A , et 6 , ap 21, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700784, Romania, Tel.0332.805.873, Email: [email protected], Fax: 0332.401.828, Adresa internet (URL): www.flarom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11532.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10472.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL PHARE CBC 2006 ROMINIA BULGARIA Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria. Proiectul , ,Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vijistea in localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Marzanesti, judetul Teleorman Cod PERSEUS RO 2006/018 - 445.01.03.05
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contenciosadministrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Tel.0247/311201, int.334
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2009 15:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer