Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru Monitorizarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania


Anunt de intentie numarul 19850/22.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI
Adresa postala:  Splaiul Independentei 296, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060031, Romania, Punct(e) de contact:  Maricica Roata, Tel. 0212239072, Email:  [email protected], Fax:  0212219071, Adresa internet (URL):  www.ibiol.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica in subordinea Academiei Romane
Activitate (activitati)
Altele: cercetare-dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Servicii pentru Monitorizarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de livrare sau de executare : Institutul de Biologie Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 296, Sector 6, Bucuresti
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 4, 262, 016.81RON
Pregatirea planurilor de monitorizare si a documentatiei-suport aferenta acestora pentru habitatele de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce).Monitorizarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
90711500-9 - Monitorizare de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 04.05.2011
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
-
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect Co-Finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Proiect finantat de Programului Operational Sectorial ?Mediu? (POS Mediu), Axa prioritara 4, SMIS-CSNR 17655, Contract de finantare nr. 130537/10.01.2011
VI.2) Alte informatii
-
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: http: //www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: http: //www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: http: //www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.04.2011 11:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer