Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii pentru remedierea defectiunilor din iluminatul public, al Municipiului Bacau?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
495.922 RON

Castigatorul Licitatiei: ETWO DIRECT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145542/05.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142443
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala: STR. MARASESTI NR.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: IOANA MATEI, Tel. +40 234581849, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 234588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Servicii pentru remedierea defectiunilor din iluminatul public, al Municipiului Bacau?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sistemul de iluminat public al Municipiului Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de serviciilorpentru remedierea defectiunilor din iluminatul public, al Municipiului Bacau, incluzand: - Interventie la corpul de iluminat pentru inlocuire componente defecte.- Montare corp de iluminat nou- Reorientare corp de iluminat- Remediere defectiune a cablului subteran de alimentare cu energie electrica- Inlocuire stalp deteriorat- Inlocuire cablu de alimentare subteran- Inlocuire retea de alimentare torsadata- Montare priza de pamant, conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50232100-1 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)
50232110-4-Reconditionarea instalatiilor de iluminare publica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
495, 921.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S153-266976din08.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 69492 Denumirea: : ?Servicii pentru remedierea defectiunilor din iluminatul public, al Municipiului Bacau?
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ETWO DIRECT S.R.L.
Adresa postala: Str. Marasesti nr. 118, bl. 118, sc. C, ap. 3-4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600119, Romania, Tel. +40 234560602, Email: [email protected], Fax: +40 234560602, Adresa internet (URL): www.directoffice.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 800000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 495921.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediulS.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Pentru vizualizarea/deschiderea unui document transmisa cu semnatura electronica pe SEAP se vor parcurge pasii: wwwcertsign.ro/sectiunea Resurse/?Cum poti verifica semnatura electronica si marcarea temporara a documentelor?, se descarca fisierulShellSAFE Verify, tastand ?Download shellSAFE Verify (zip)? in calculatorul propriu. Doc. de vizualizat se salveaza in calc. ? se da dublu clickstg. pe doc. in fereastra deschisa se da click pe ?view file?.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Bacau
Adresa postala: Adresa postala: str. Marasesti nr.6, ,Localitatea: BACAU, ,Cod postal: 600017, Romania, Tel. +40 234581849, Email: [email protected], Fax: +40 234588757, Adresa internet (URL): www. primariabacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2013 13:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer