Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru silvicultura


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.871.700 RON

Castigatorul Licitatiei: GECA IMPEX P.M. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142423/02.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 137902
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 6
Adresa postala: Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061521, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU PAPURICA, Tel. +40 214102550, Email: [email protected], Fax: +40 214101681, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru silvicultura
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: pe raza teritorial administrativa a sectorului 6
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru silvicultura
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77200000-2 - Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
77211400-6-Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)
77211500-7-Servicii de elagaj (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 871, 700RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S050-081877din12.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 46 Denumirea: Servicii pentru silvicultura
V.1) Data atribuirii contractului 04.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GECA IMPEX P.M. S.R.L.
Adresa postala: Bulevardul Expozitiei, Nr. 5, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012101, Romania, Tel. +40 216655025, Email: [email protected], Fax: +40 216655025, Adresa internet (URL): www.gecapm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15584064.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10871700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor situate pe primul loc cu punctaje egale, va fi pretul. In cazul ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc, pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici respectivi prezentareaunor noi propuneri financiare de unde sa reiasa propunereafinanciara imbunatatita. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bd. Unirii nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Sos Oltenitei nr.107-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Tel. +40 213321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana sector 6 - Compartiment Achizitii Publice
Adresa postala: Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061521, Romania, Tel. +40 214102550
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2013 13:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer