Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII PENTRU SILVICULTURA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
510.381 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CEMBRA FOREST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 96053/18.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142909
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Publica Locala a Padurilor Sacele RA.
Adresa postala: Sacele strada Canalului nr.16 jud. Brasov, Localitatea: Sacele, Cod postal: 505600, Romania, Punct(e) de contact: Sacele strada Canalului nr.16 jud. Brasov, Tel. +40 268274056, In atentia: ing. Hermenean Sorin, Email: [email protected], Fax: +40 268274059, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Publica Locala
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII PENTRU SILVICULTURA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: In fondul forestier proprietatea Primariei SACELE - jud. Brasov, administrat de catre RPLP SACELE RA
Codul NUTS: RO122 - Brasov
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta urmatoarele servicii silvice: Punere in valoare masa lemnoasa, Lucrari de ingrijire in arborete tinere, Impaduriri, completari curente in regenerari artificiale, Lucrari de intretinere in regenerari artificiale si naturale, Ajutorarea regenerarii naturale, Lucrari in pepiniere silvice, Lucrari in solarii silvice, Lucrari specifice protectiei padurilor, Plantat borne silvice cu reperaj geodezic, Fasonat la cioata si colectat material lemnos provenit din taieri ilegale de arbori.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77200000-2 - Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
510, 381RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 203 Denumirea: SERVICII PENTRU SILVICULTURA
V.1) Data atribuirii contractului 14.04.2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CEMBRA FOREST S.R.L.
Adresa postala: str. Garii Darste nr. 21, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500300, Romania, Tel. 0268339152, Email: [email protected], Fax: 0268339152
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 510381.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 452537.99 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: B-dul Stavropoleos nr.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Brasov
Adresa postala: B-dul 15 Noiembrie nr. 45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500097, Romania, Tel. +40 268413056
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Servicul juridic al RPLP SACELE RA
Adresa postala: str. Canalului nr. 16, mun. Sacele jud. Brasov, Localitatea: SACELE, Cod postal: 505600, Romania, Tel. +40 268274056, Email: [email protected], Fax: +40 268274059
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 13:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer