Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII PENTRU SILVICULTURA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
475.095 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CEMBRA FOREST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 73497/20.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143021
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Publica Locala a Padurilor Sacele RA.
Adresa postala: str. P-ta Libertatii nr. 17 (adresa de corespondenta: str. Canalului nr. 16), Localitatea: Sacele, Cod postal: 505600, Romania, Punct(e) de contact: RPLP SACELE RA - str. Canalului nr. 16, mun. SACELE jud. BRASOV cod 505600, Tel. +40 268274056, In atentia: ing. HERMENEAN SORIN, Email: [email protected], Fax: +40 268274059
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII PENTRU SILVICULTURA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: In fondul forestier proprietatea Primariei SACELE, administrat de catre RPLP SACELE RA
Codul NUTS: RO122 - Brasov
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta urmatoarele servicii silvice: impaduriri, lucrari in pepiniere, lucrari de ingrijire in arborete tinere, punere in valoare a masei lemnoase, ajutorarea regenerarii naturale, lucrari specifice pentru protectia padurii, imprejmuiri. Serviciile prestate vizeaza numai partea de manopera.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77200000-2 - Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
475, 095.44RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 142 Denumirea: SERVICII PENTRU SILVICULTURA
V.1) Data atribuirii contractului 21.04.2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CEMBRA FOREST S.R.L.
Adresa postala: str. Garii Darste nr. 21, Localitatea: Sacele, Cod postal: 505600, Romania, Tel. +40744352925, Email: [email protected], Fax: +40268339152
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 527715.25 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 475095.44 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: B-dul Stavropoleos nr. 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al RPLP SACELE RA
Adresa postala: str. Canalului nr.16, Localitatea: SACELE, Cod postal: 505600, Romania, Tel. +40 268274056, Email: [email protected], Fax: +40 268274059
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2013 10:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer