Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII POSTALE DE DISTRIBUIRE A CORESPONDENTEI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.737.348 RON

Castigatorul Licitatiei: COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
Anunt de atribuire numarul 147810/18.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143672
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI
Adresa postala: STR. BRAILEI, NR. 33, LOC. GALATI, Localitatea: Galati, Cod postal: 800076, Romania, Punct(e) de contact: CATALIN GRECU, Tel. +40 236491010, Email: [email protected], Fax: +40 236411488, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII POSTALE DE DISTRIBUIRE A CORESPONDENTEI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Macroregiunea 2 Sud-est
Sediul D.G.R.F.P. Galatisi sediile unitatilor subordonate
Codul NUTS: RO224 - Galati
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordul-cadru are ca obiect incheierea de contracte subsecvente avand ca obiect Servicii postale standard, incluse in sfera serviciului universal, prevazute la art. 8 alin. (3) lit. d) din OUG nr. 13 / 2013 privind serviciile postale, respectiv servicii de trimitere recomandata avand ca obiect servicii de colectare, sortare, transport si livrare a trimiterilor postale interne si internationale, in greutate de pana la doua kg, cu si fara prestarea serviciului confirmare de primire, in cantitatile prevazute in caietul de sarcini;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64112000-4 - Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 737, 348RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S221-385272din14.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 30426 Denumirea: Servicii Postale
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr.140, Parter, Et.3-11, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel. +40 21/2007419, Email: [email protected], Fax: +40 21/2007411, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9767233.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9737348.22 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Administrativ si Achizitii
Adresa postala: Strada Brailei nr 33, Localitatea: Galati, Cod postal: 800083, Romania, Tel. +40 236490008, Email: [email protected], Fax: +40 236461053
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2014 11:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer