Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII POSTALE SI DE CURIERAT RAPID INTERN SI INTERNATIONAL


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
670.809 RON

Castigatorul Licitatiei: POSTA ATLASSIB CURIER RAPID S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147804/11.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144190
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Rutiera Romana
Adresa postala: B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 213182100, In atentia: COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE, Email: [email protected], Fax: +40 21312214, Adresa internet (URL): www.arr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII POSTALE SI DE CURIERAT RAPID INTERN SI INTERNATIONAL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: La sediul central, sediile agentiilor teritoriale ARR si terti (persoane fizice sau juridice)
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII POSTALE SI DE CURIERAT RAPID INTERN SI INTERNATIONAL
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64112000-4 - Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)
64113000-1-Servicii postale de distribuire a coletelor (Rev.2)
64120000-3-Servicii de curierat (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
670, 809RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S219-381581din12.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2222 Denumirea: Servicii postale si de curierat rapid intern si international
V.1) Data atribuirii contractului 29.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POSTA ATLASSIB CURIER RAPID S.R.L.
Adresa postala: STR.AUTOGARII, NR.1, ET.1+2, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550123, Romania, Tel. 0269-228821, Email: [email protected], Fax: 0269-242578, Adresa internet (URL): www.postaatlassib.ro ; posta
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 675000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 670809.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. In cazul in care exista oferte clasate pe primul loc cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici respectivi noi oferte financiare, in plic inchis, in vederea departajarii.2. Acordul ? Cadru se va semna respectand prevederile ar. 94 din H.G.R. nr. 925/2006.Informatii referitoare la respectarea obligatiilor privind conditiile de munca si protectia muncii.Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la securitatea si sanatatea in munca, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la securitatea si sanatatea in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http: //www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii.Documentele vor fi introduce in plicul cu DOCUMENTE DE CALIFICARE.NOTA: Documentele solicitatese prezinta in original.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213121519, Email: [email protected], Fax: +40 213121081, Adresa internet (URL): www.arr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 12:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer