Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii prestate de organizatii profesionale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.610.300 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MINPREST SERV SA ROVINARI
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 144240/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCRSALA ELECTROCENTRALE TURCENI, STR. UZINEI NR.1, JUD. GORJ, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Aurica RIPESI, Tel. +40 253335045, In atentia: Gheorghe GHEORGHE, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii prestate de organizatii profesionale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Turceni
Codul NUTS: RO412 - Gorj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in Servicii prestate de organizatii profesionale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98112000-1 - Servicii prestate de organizatii profesionale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 610, 300RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14/ET Denumirea: Servicii prestate de organizatii profesionale
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MINPREST SERV SA ROVINARI
Adresa postala: oras Rovinari, cartier Vart, nr.157, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253371513, Fax: +40 253371514
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2610302.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2610300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de achizitie Norma interna s-a desfasurat in baza doc.de achizitie avizate si aprobate de CEO si a Notei Justificative aprobate de Directorul Sucursalei Turceni.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf. art.256 2, alin.1 si alin.2 din OUG nr.34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala Electrocentrale Turceni - Compartiment Juridic
Adresa postala: Str. Uzinei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer