Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii privid elaborarea de activitati specifice de reglementare in domeniul "Constructii hidrotehnice si hidroedilitare" - "Eficientizarea lucrarilor de reabilitare a constructiilor hidrotehnice si de ingineria mediului privind utilizarea lucrarilor de


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
170.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CEPROCIM SA
Anunt de atribuire numarul 81637/27.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 73165
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
Adresa postala: Str. Apolodor nr.17 sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Lucian Alistar, Tel.0372111478, In atentia: Alexandru Chirca, director, Email: [email protected], Fax: 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrl.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii privid elaborarea de activitati specifice de reglementare in domeniul "Constructii hidrotehnice si hidroedilitare" - "Eficientizarea lucrarilor de reabilitare a constructiilor hidrotehnice si de ingineria mediului privind utilizarea lucrarilor de injectare cu fluide pe baza de sisteme compozite liante"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare - dezvoltare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii privid elaborarea de activitati specifice de reglementare in domeniul "Constructii hidrotehnice si hidroedilitare" - "Eficientizarea lucrarilor de reabilitare a constructiilor hidrotehnice si de ingineria mediului privind utilizarea lucrarilor de injectare cu fluide pe baza de sisteme compozite liante"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73000000-2 - Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
170, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Asigurarea bazei de date si informatii privind practicile la nivelul UE
10%
Descriere:
2.
Descrierea modului de abordare a lucrarii
40%
Descriere:
3.
Pretul ofertei (fara TVA)
50%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S100-13286din16.01.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 422 Denumirea: Eficientizarea lucrarilor de reabilitare a constructiilor hidrotehnice si ingineria mediului ...
V.1) Data atribuirii contractului 11/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CEPROCIM SA
Adresa postala: B-dul Preciziei nr. 6, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 1, Romania, Tel.021 3188893, Email: [email protected], Fax: 0213188894
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 174168.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 170000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos Oltenitei nr.70-111 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.(021)332.12.40, Fax: (021)332.33.77, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Dezvoltarii, Regionale si Locuintei; Directia Generala Juridica
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel.0372111473, Adresa internet (URL): www.mdrl.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2009 14:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer