Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii privind deseurile radioactive, toxice , medicale si periculoase


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
633.600 RON

Castigatorul Licitatiei: IF TEHNOLOGII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141535/04.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135183
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Republicii nr. 34-36, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400015, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Pop, Tel. +40 264590056, Email: [email protected], Fax: +40 264590056, Adresa internet (URL): www.iocn.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii privind deseurile radioactive, toxice , medicale si periculoase
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sediul Institutului Oncologic Dr. I. Chiricuta, Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii privind deseurile radioactive, toxice , medicale si periculoasecantiate si val minima pt acordul cadru - 120000 kg - 480000 roncantiate si val maxima pt acordul cadru - 144000 kg - 576000 roncantitate sival minima pt primul ctr subsecvent 45000 kg - 180000 roncantitate si val max pt primul ctr subsecvent - 54000 kg - 216000 ron
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90520000-8 - Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
633, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S016-023049din23.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2324 Denumirea: Acord cadru servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase
V.1) Data atribuirii contractului 14.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IF TEHNOLOGII S.R.L.
Adresa postala: Bulevardul Muncii, nr.16, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400641, Romania, Tel. 0264/403387; 0264/415262, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0264/415268, Adresa internet (URL): www.incinerator.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 633600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Autoritatii Contractante
Adresa postala: str. Republicii nr 34-36, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400017, Romania, Tel. +40 264590056, Email: [email protected], Fax: +40 264590056
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2013 10:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer