Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii privind elaborarea hartilor de risc natural si a planurilor de risc detaliate pentru cutremure si alunecari de teren pentru un numar de 12 unitati administrativ- teritoriale ale judetului Prahova-componenta a Planului de Amenajarea Teritoriului J


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
292.320 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TRANSPROIECT 2001 SA
Anunt de atribuire numarul 125889/26.10.2011
Informatii anunt de participare asociat 116967
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala:  b-dul Republicii, nr 2-4, et.7, camera 723, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100066, Romania, Punct(e) de contact:  GABRIELA SERBANOIU, Tel. 0244/514844, Email:  achi[email protected], Fax:  0244.511611, Adresa internet (URL):  www.cjph.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii privind elaborarea hartilor de risc natural si a planurilor de risc detaliate pentru cutremure si alunecari de teren pentru un numar de 12 unitati administrativ- teritoriale ale judetului Prahova-componenta a Planului de Amenajarea Teritoriului Judetean si/sau Zonal si a planurilor de risc natural la alunecari, detaliate in Planul de Urbanism General si in Regulamentul Local de Urbanism.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: 12 unitati administrativ - teritoriale ale judetului Prahova si anume orasele Breaza, Sinaia, Slanic sicomunele Alunis, Bertea, Brebu, Cornu, Cosminele, Secaria, Sotrile, Stefesti si Telega.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
elaborarea hartilor de risc natural si a planurilor de risc detaliate pentru cutremure si alunecari de teren pentru un numar de 12 unitati administrativ- teritoriale ale judetului Prahova-componenta a Planului de Amenajarea Teritoriului Judetean si/sau Zonal si a planurilor de risc natural la alunecari, detaliate in Planul de Urbanism General si in Regulamentul Local de Urbanism.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71351000-3 - Servicii de prospectare geologica si geofizica si alte tipuri de prospectare stiintifica (Rev.2)
71354000-4-Servicii de cartografie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
292, 320RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S135-224936din16.07.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12158 Denumirea: Servicii privind elaborarea hartilor de risc natural si a planurilor de risc detaliate pentru cutrem
V.1) Data atribuirii contractului 9/20/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TRANSPROIECT 2001 SA
Adresa postala:  Bd Dinicu Golescu 38 camera 33b etaj 6 sector 1 Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70000, Romania, Tel. 021.224.64.68, Email:  [email protected], Fax:  021.224.64.68
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 550000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 292320.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 87696.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
serevicii de culegere de date, redactare harti hazard si risc, efectuare de incercari IN-SITU, incercari laborator geotehnic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Prahova
Adresa postala:  Str. Gheorghe Lazar, nr. 6, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100031, Romania, Tel. 0244529107, Email:  [email protected], Fax:  0244529107, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA - SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
Adresa postala:  B-dul Republicii nr. 2-4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100066, Romania, Tel. 0244/514545, Email:  [email protected], Fax:  0244/529289, Adresa internet (URL):  www.cjph.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2011 09:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer