Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII PROIECTARE AMENAJARE VALEA POIANA SI AFLUENTI, JUD. SALAJ


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
800.205 RON

Castigatorul Licitatiei: SC AQUA PROCIV PROIECT SRL
Anunt de atribuire numarul 134999/04.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140565
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APASOMES TISA
Adresa postala: Vanatorului nr. 17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Promovare Investitii ? Urmarire Investitii, Tel. +40 264433028, In atentia: ANA SEMEREAN, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264433026, Adresa internet (URL): localitatea Cluj Napoca, str. Vanatorului, nr. 17, jud. Cluj, cod postal 400213, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII PROIECTARE AMENAJARE VALEA POIANA SI AFLUENTI, JUD. SALAJ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Pe Valea Poiana in zona comunelor Poiana Blenchii si Galgau, jud. Salaj
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare ?elaborare documentatii tehnico economice ? fazele SF, P.T.+DE, C.S., documentatii avize, acorduri, studii necesare elaborarii PT si D.T.A.C., studiu de impact asupra mediului si asistenta tehnica pe perioada derularii executiei lucrarilor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
800, 205RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3666/02.04.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S82-134858din27.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 701 Denumirea: AMENAJARE VALEA POIANA SI AFLUENTI, JUDETUL SALAJ
V.1) Data atribuirii contractului 02.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AQUA PROCIV PROIECT SRL
Adresa postala: STR. GODEANU, NR. 5/35, JUD. CLUJ, Localitatea: CLUJ NAPOCA, Cod postal: 400414, Romania, Tel. +40 264596847, Fax: +40 264591356
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1548387.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 800205.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Departaj of cu ac punct/pret: Daca s-a acordat ac punct pt 2 sau mai multe of, atunci AC are oblig de a incheia contr de AP cu ofert a carui of are cel mai mic pret. Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci AC va solicita ofert care au oferit cel mai mic pret o noua propun financ in plic inchis, iar contr va fi atrib ofert a carui noua propun financ are pretul cel mai scazut. Posib modif sau retragerii of: Orice ofert are dreptul de a modif sau de a retrage of numai inainte de data lim stab pt dep of si numai printr-o solic scrisa. Daca ofert doreste sa opereze modif in of deja dep, ac are oblig de a asig primirea si inreg modif de catre AC pana la data lim pt dep of. Pt a fi considerate parte a of, modif trebuie prez cu amendam ca pe plicul ext se va marca inscriptia MODIFICARI. Of care este dep la o alta adr a AC decat cea stab ori care este primita dupa exp datei lim pentru depun, se returneaza nedeschisa. Ofert nu are dreptul de a dep decat o singuraof de baza. Ofert asociati nu au dreptul de a dep alte of, in mod individual. Pers jurid nominaliz ca subcontract, in cadrul uneia sau mai multor of, nu au dreptul de adep of in nume propriu sau in asoc. Of este considerata inacceptabila cf prev art.36, alin (1), lit a, b, c, d, e, e^1, f din H.G.925/2006 Of este considerata neconforma cf prev art.36, alin (2), lit. a, b, c din H.G.925/2006 Dreptul de a se solicita clarificari: cf prev art. 78 alin (1) si(3) si art. 79 din OUG 34/2006 Durata serviciilor, pt fiecare etapa, faza SF, elab stud nec (topo, geoe, hidro, expertiza etc), intoc docum pt: CU, av siacord, term - 60 zile de la data semnarii contract.Obt CU, av siacord, term este 20 zile de la av SF la ABA Somes Tisa. Reactual SF term este 15 zile de la solic achizPt faza PT+CS, DTAC, term max este 45 zile de la data semnarii act adit la contract Pt faza DE si a oricarei alte docum sau st, inclusiv reactual DG, perioada max este 20 zile de la solicit achizi. Pt asist tehn per prest este pe exec lucr.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA
Adresa postala: Str. VANATORULUI, Nr. 17, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Tel. +40 264433028, Email: [email protected], Fax: +40 264433026, Adresa internet (URL): http: //www. rowater.ro/dast
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2013 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer