Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII PROIECTARE: DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU PROIECTELE:REABILITAREA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A CETATII ORATEA ARGES;REABILITAREA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A CETATII POIENARI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.552.868 RON

Castigatorul Licitatiei: SC IMPEX ROMCATEL S.A.
Anunt de atribuire numarul 86730/05.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 77623
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ARGES
Adresa postala: Piata Vasile Milea Nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110035, Romania, Punct(e) de contact: Sabina Elena Bocioaca, Tel.0248220075, Email: [email protected], Fax: 0248220137, Adresa internet (URL): www.cjarges.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII PROIECTARE: DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU PROIECTELE: REABILITAREA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A CETATII ORATEA ARGES;REABILITAREA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A CETATII POIENARI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Arges, Piata Vasile Milea, nr.1
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII PROIECTARE: DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU PROIECTELE-REABILITAREA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A CETATII ORATEA ARGES-REABILITAREA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A CETATII POIENARI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 552, 867.87RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S181-260496din19.09.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15392 Denumirea: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a cetatii Oratea , Arges
V.1) Data atribuirii contractului 12/21/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IMPEX ROMCATEL S.A.
Adresa postala: Str. Pacurari, Nr.179, Bl.1, Et.4, Ap.28, Localitatea: IASI, Cod postal: 700535, Romania, Tel.0232211328, Fax: 0232211328
S.C. ABRAL ART PRODUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Vulturilor, Nr.38, Sector, 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030852, Romania, Tel.0213227086, Fax: 0213270910
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 519928.87 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 50
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 15393 Denumirea: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoarea cetatii Poienari Arges
V.1) Data atribuirii contractului 12/21/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PROIECT ALBA SA
Adresa postala: b-dul 1 Decembrie 1918, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510207, Romania, Tel.0258/835636, Fax: 0258/833793
SC GENERAL GAME SRL
Adresa postala: str. Garii nr.3, Localitatea: Sintimbru, Cod postal: 510194, Romania, Tel.0258/842560, Fax: 0258/842560
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1032939.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
Documentarele foto pentru cele doua cetati se vor ridica gratuit de la sediul unitatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Pitesti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Victoriei, nr.22, ,Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248219374, Fax: 0248219947
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Arges, Compartimentul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Vasile Milea, nr.1, jud Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Tel.0248217800, Email: [email protected], Fax: 0248200137
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2010 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer