Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii proiectare elaborare documentatie SF si PUZ aferente obiectivului "Pasaj suprateran Bd. Sincai- strada Nerva Traian"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
65.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 49039/07.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 66390
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: BD. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO 050013, Romania, Punct(e) de contact: CARMEN APOSTOL, Tel.021.305.55.30, In atentia: Cristina Nisipeanu, Email: [email protected], Fax: 021.305.55.30, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii proiectare elaborare documentatie SF si PUZ aferente obiectivului "Pasaj suprateran Bd. Sincai- strada Nerva Traian"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii proiectare elaborare documentatie SF si PUZ aferente obiectivului "Pasaj suprateran Bd. Sincai- strada Nerva Traian"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
79314000-8-Studiu de fezabilitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
65, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6352 Denumirea: servicii de proiectare elab docum SF si PUZ "Pasaj suprateran Bd. Sincai-str. Nerva Traian
V.1) Data atribuirii contractului 8/4/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: str. Stupca nr. 6, sector 6, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 061042, Romania, Tel.021.434.18.23, Fax: 021.434.35.01
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 82500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 65000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4)021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4)021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Bucuresti
Adresa postala: BD. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050013, Romania, Tel.(+4)021.305.55.30, Email: [email protected], Fax: (+4)021.305.55.30, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2009 12:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer