Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii reparatii accidentale nave si echipamente diverse


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
241.935 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNOREX INTERNATIONAL S.A.
Anunt de atribuire numarul 147072/27.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142190
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA ROMANA DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE
Adresa postala: Incinta port Constanta, dana 78, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Sef birou investitii si achizitii publice, Tel. +40 241616111/+40 241488226/+40 241488227, In atentia: Neagu Gabriela, Email: [email protected], Fax: +40 241616111/+40 241488226/+40 241488227, Adresa internet (URL): www.arsvom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
Altele: Cautarea si salvarea vietii omenesti pe mare, depoluare marina
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii reparatii accidentale nave si echipamente diverse
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La bordul navelor ARSVOM
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatii accidentale nave si echipamente diverse, conform specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini din Sectiunea II.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50241100-7 - Servicii de reparare a navelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
241, 935RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7730 Denumirea: Acord cadru de servicii reparatii accidentale nave si echipamente diverse
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNOREX INTERNATIONAL S.A.
Adresa postala: Inc.Port Constanta, camin poarta 2, sc. B, et. 1, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. 0241601721, Email: [email protected], Fax: 0241601721, Adresa internet (URL): www.tehnorex-international.ro
ALTEEA S.A.
Adresa postala: Parcela nr. 2, Platforma de beton (nord-est cladire Bursa Noua, Port Constanta, ), Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. 0241602339, Email: [email protected], Fax: 0241602339
ELVIMEX TRANS GROUP S.R.L
Adresa postala: str.CISMELEI nr.22 et.2 ap.7, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900936, Romania, Tel. +40 241556515, Email: [email protected], Fax: +40 241556525
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 241935.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 241935.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta - Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Traian, nr. 31, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241551345, Fax: +40 241551342
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comparimentul juridic
Adresa postala: Incinta port Constanta, dana 78, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. +40 241616111/+40 241488226/+40 241488227, Email: [email protected], Fax: +40 241616111/+40 241488226/+40 241488227, Adresa internet (URL): www.arsvom.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2013 10:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer