Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii reparatii si intretinere vehicule


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
57.100 RON

Castigatorul Licitatiei: BERGERAT MONNOYEUR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145298/05.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141477
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALAAPELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT
Adresa postala: B-dul Mihai Viteazu, nr.32, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300222, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA HAMAT, Tel. +40 256492097, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 256491798, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii reparatii si intretinere vehicule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1 - Service CAT - minim 1 buc si maxim 2;(contracte intre 3000 lei pana la 31.12.2013 si 5000 lei daca se prelungesc contractele pana la 30.04.2014 - manopera si piese)Lot 2 - Service JCB 3C - minim 2 buc si maxim 3 buc;(contracte intre 2200 lei pana la 31.12.2013 si 3700 lei daca se prelungesc contractele pana la 30.04.2014 - manopera si piese)Lot 3 - Service Venieri VF263B;Komatsu D61EX-DX-15;YUCHAI YC230LC-8, minim 6 buc si maxim 8 buc;(contracte intre 6000 lei pana la 31.12.2013 si 10000 lei daca se prelungesc contractele pana la 30.04.2014 - manopera si piese)Lot 4 - Service Hurliman XL150; Same Explorer 85; Same Iron 130 DCR, minim 5 buc si maxim 7 buc;(3000 lei pana la 31.12.2013 si 5000 lei daca se prelungesc contractele pana la 30.04.2014 - manopera si piese)Lot 5 - Service U683DT; Ferguson 4455; YTO X704; Tocatoare INO MKM; Tocatoare INO MKS; Cositoare HYMACH Trusty, minim 16 buc si maxim 22 buc.(contracte intre 20000 lei pana la 31.12.2013 si 33400 lei daca se prelungesc contractele pana la 30.04.2014 - manopera si piese)Contractele se vor incheia la valorile minime (functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valorile maxime reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari, respectiv prelungirea contractelor pana la 30.04.2014.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50100000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)
34312000-7-Piese pentru motoare (Rev.2)
34322000-0-Frane si piese pentru frane (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
57, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 31 Denumirea: Prestari servicii reparatii si intretinere vehicule - CAT
V.1) Data atribuirii contractului 14.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BERGERAT MONNOYEUR S.R.L.
Adresa postala: Str. MORII, nr. 5, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 077135, Romania, Tel. 0212027600, Email: [email protected], Fax: 0212027601, Adresa internet (URL): www.bm-cat.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 32 Denumirea: Prestari servicii reparatii si intretinere vehicule - JCB, VENIERI, KOMATSU, YUCHAI, HURLIMAN, SAME
V.1) Data atribuirii contractului 14.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BANAT TRACTOR SERVICE SRL
Adresa postala: Iohann Schwicker nr.44, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300592, Romania, Tel. 0256275246, Email: [email protected], Fax: 0256275246, Adresa internet (URL): www.banat-tractor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3, 4, 5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia operatorilor economici direct de pe site-ul www.e-licitatie.ro sau de la sediul autoritatii contractante, in baza unei solicitari adresate autoritatii contractante, fara costuri suplimentare.2.Derularea procedurii: toti candidatii calificati in cadrul primei etape de preselectie, pe baza criteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractanta in fisa de date a achizitiei, vorprimi o invitatie de participare la a doua etapa a procedurii de negociere.In aceasta etapa autoritatea contractanta deruleaza negocieri cu fiecare operator economic preselectat in parte, in cadrul negocierilor se determina toate aspectele tehnice, financiare, ale viitorului contract.3.Departajarea ofertelor cu preturi egale: avand in vedere criteriul de atribuire , ,pretul cel mai mic'', in cazul in care doi sau mai multi operatori economici prezinta oferte de pret egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor. Autoritatea contractanta deruleaza negocieri pana in momentul in care oferta nu mai poate fi imbunatatita.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al ABA Banat
Adresa postala: b-dul Mihai Viteazu, nr.32, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300222, Romania, Tel. +40 256491848, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2013 10:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer