Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII SI LUCRARI DE REFACERE HABITAT 4070* IN CADRUL PROIECTULUI LIFE +NATURE-11/NAT/RO/825


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
861.409 RON

Castigatorul Licitatiei: OCOLUL SILVIC BRANCUSI
Anunt de atribuire numarul 142493/14.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141776
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia Pentru Protectia Mediului Gorj
Adresa postala: Gorj, Str. Unirii Nr.76, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210143, Romania, Punct(e) de contact: Sediul APM GORJ, Tel. +40 0746248645, In atentia: Ionut Mocircioiu, Email: [email protected], Fax: +40 0253212892, Adresa internet (URL): http: //apmgj.anpm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII SI LUCRARI DE REFACERE HABITAT 4070* IN CADRUL PROIECTULUI LIFE +NATURE-11/NAT/RO/825
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: APM Gorj, ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest
Codul NUTS: RO412 - Gorj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii/ Lucrari pentru: Existenta semintei de jneapan; Executie solar; Obtinere puieti in solar; Infiintare pepiniera si intretinere puieti; Impaduriri si intretinere puieti plantati; Lucrari de imprejmuire a plantatiei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77200000-2 - Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
861, 409RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S052-085579din14.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7786 Denumirea: SERVICII SI LUCRARI DE REFACERE HABITAT 4070 IN CADRUL PROIECTULUI LIFE+ NATURA 11NAT/RO/825
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OCOLUL SILVIC BRANCUSI
Adresa postala: COMUNA PESTISANI, JUD. GORJ, Localitatea: PESTISANI, Cod postal: 217335, Romania, Tel. 0253277323, Fax: 0253277343
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 873366.69 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 861409.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): LIFE11 NAT/RO/825
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale la ofertare, contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia pentru Protectia Mediului Gorj
Adresa postala: Str. Unirii nr. 76, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210143, Romania, Tel. +40 0253215384, Email: [email protected], Fax: +40 0253212892, Adresa internet (URL): http: //apmgj.anpm.ro/
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 14:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer