Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii spalare lenjerie si salubrizare a dormitoarelor de personal CF si salubrizare a spatiilor inchiriate in Statia Constanta si sediul central STFC Constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
157.041 RON

Castigatorul Licitatiei: SC EURO CONSTRUCT SA
Anunt de atribuire numarul 146609/23.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143090
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: CAPUGIU CLAUDIA, Tel. +40 0241585342, Email: [email protected], Fax: +40 0241582591, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii spalare lenjerie si salubrizare a dormitoarelor de personal CF si salubrizare a spatiilor inchiriate in Statia Constanta si sediul central STFC Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Statia Slobozia
Statia Tulcea
Statia Constanta - Grupa Tehnica
Statia Mangalia si in sezon Vila A si Vila B
Statia Constanta si Sediul Central STFC Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii spalare lenjerie si salubrizare a dormitoarelor de personal CF si salubrizare a spatiilor inchiriate in Statia Constanta si sediul central STFC Constanta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98312000-3 - Servicii de curatare a materialelor textile (Rev.2)
90900000-6-Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
157, 040.86RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
S86/2/291/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15 Denumirea: Salubrizare si spalare materiale textile la dormitorul de personal Cf din Statia Tulcea
V.1) Data atribuirii contractului 06.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EURO CONSTRUCT SA
Adresa postala: STR JUSTITIEI, NR 24, LOTUL 2/1, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900266, Romania, Tel. 0241610251, Fax: 0241610251
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30033.74 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29333.96 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 16 Denumirea: Salubrizare curenta si generala in Dormitorul Statiei Cf Constanta - Grupa Tehnica
V.1) Data atribuirii contractului 06.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EURO CONSTRUCT SA
Adresa postala: STR JUSTITIEI, NR 24, LOTUL 2/1, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900266, Romania, Tel. 0241610251, Fax: 0241610251
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41684.46 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36743.70 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 17 Denumirea: Salubrizare curenta si geberala in Dormitorul Statiei Cf Mangalia iar in sezon si Vila A si B
V.1) Data atribuirii contractului 06.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EURO CONSTRUCT SA
Adresa postala: STR JUSTITIEI, NR 24, LOTUL 2/1, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900266, Romania, Tel. 0241610251, Fax: 0241610251
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 52613.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 46613.04 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 18 Denumirea: Salubrizare curenta si generala a spatiilor inchiriate in St. Constanta si sediul central STFC Const
V.1) Data atribuirii contractului 06.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EURO CONSTRUCT SA
Adresa postala: STR JUSTITIEI, NR 24, LOTUL 2/1, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900266, Romania, Tel. 0241610251, Fax: 0241610251
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14485.85 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14485.80 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 14 Denumirea: Salubrizare si spalare materiale textile la dormitorul de personal Cf din Statia Slobozia
V.1) Data atribuirii contractului 06.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EURO CONSTRUCT SA
Adresa postala: STR JUSTITIEI, NR 24, LOTUL 2/1, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900266, Romania, Tel. 0241610251, Fax: 0241610251
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30264.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29864.36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Surse proprii de finantare.Documentatia este accesibila gratuit la adresa www.e-licitatie.roIn cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr 10 camera 402, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 0241585342, Email: [email protected], Fax: +40 0241582591
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2013 10:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer