Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii specializate de paza si interventie - Sucursala de Transport Constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.092.381 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. MIKE SECURITY GROUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147412/04.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144050
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-dul Al. Lapusneanu, nr. 195 A, Bl. LAV 1, parter, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900472, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 241607579, In atentia: Dulgheru Dragos, Email: [email protected], Fax: +40 241607552, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii specializate de paza si interventie - Sucursala de Transport Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Locatiile si obiectivele de paza sunt detaliate in anexele nr.2 si 3 la caietul de sarcini, respectiv judetele Constanta, Tulcea, Galati, Braila
Codul NUTS: RO22 - Sud-Est
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii specializate de paza si interventie la punctele de lucru ale Sucursalei de Transport Constanta din judetele Constanta, Tulcea, Galati si Braila, conform Anexa 2 a caietului de sarcini, precum si monitorizarea sistemelor de alarma in conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 10157/27.09.2013
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
79711000-1-Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)
79715000-9-Servicii de patrulare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 092, 381.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA2408_STCTA
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 394 Denumirea: Servicii specializate de paza si interventie
V.1) Data atribuirii contractului 11.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MIKESECURITYGROUP S.R.L.
Adresa postala: RESITA, B-DUL REPUBLICII NR.11, AP.4, Localitatea: Resita, Cod postal: 320127, Romania, Tel. +40 255/228662, Email: [email protected], Fax: +40 255/228662
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1182134.32 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1092381.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-Orice operator economic interesat poate solicita clarificari si informatii. Aceste solicitari se adreseaza in scris, inainte de data, specificata in invitatia de participare, pentru depunerea ofertelor lasand posibilitatea autoritatii contractante de a raspunde in termenele prevazute la art.78 si art.79 din OUG 34/2006. (Formularul F19)-Ofertele vor fi evaluate prin calificativele: inacceptabila, neconformasau admisibila conform HGR 925/2006 in vigoare la data prezenta, art.36, art. 361 si art. 37. Aplicarea criteriului de atribuire se face numai asupra ofertelor declarate ?ADMISIBILE?, iar oferta castigatoare va fi stabilita dintre ofertele admisibile.-La momentul finalizarii fazei finale de licitatie electronica, sistemul electronic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul final. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim al ofertei, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Dupa finalizarea etapei de licitatie electronica ofertantii au obligatia de a depune la sediul autoritatii contractante, in maxim 3 zile lucratoare, de la finalizarea etapei de licitatie electronica, in scris, in original, propunerea financiara, in conformitate cu pretul rezultat in urma procesului de licitare electronica.-Pentruvizualizarea fisierelor, incarcate in SEAP, semnate electronic, operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizarilor de semnatura electronica).-In cazul in care operatorul economic uzeaza de prevederile art.11, alin.(4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta are obligatia de a inscrie in Formular F18 si anexa 1 la acesta numai documentele, pe care nu le-a depus in oferta, dar care urmeaza sa le prezinte la cererea scrisa a autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N. Transelectrica S.A.Bucuresti - Sucursala de TransportConstanta- juridic
Adresa postala: B-dul Al. Lapusneanu, nr 195 A, Bl. LAV1 , parter, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900472, Romania, Tel. +40 241607518, Email: [email protected], Fax: +40 241607550
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 10:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer