Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii specializate de paza si interventie la obiectivele ST Sibiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.587.963 RON

Castigatorul Licitatiei: MIKE-SECURITY S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 100997/01.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010325, Romania, Punct(e) de contact:  RADUCU FEDIUC, Tel. 021 3035617, In atentia:  Dirlea Ilie, Email:  [email protected], Fax:  021 3035670, Adresa internet (URL):  www.stsb.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii specializate de paza si interventie la obiectivele ST Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Obiectivele ST Sibiu, conform caietului de sarcini;
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestare servicii specializate de paza, monitorizare si interventie la obiectivele ST Sibiu din judetele Sibiu, Brasov, Alba, Mures si Harghita
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 587, 963RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA0970
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Servicii specializate de paza si interventie la obiectivele ST Sibiu
V.1) Data atribuirii contractului 12/17/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MIKE-SECURITY S.R.L.
Adresa postala:  B-DUL REPUBLICII, NR.11, AP.4, SC.1, PARTER, Localitatea:  Resita, Cod postal:  320127, Romania, Tel. 0255/228662, Email:  [email protected], Fax:  0255/228662
NEI GUARD S.R.L.
Adresa postala:  Sos.Erou Nicolae Iancu, Nr.69-71, Vila 27, Localitatea:  Voluntari, Cod postal:  010828, Romania, Tel. 021.310.00.98, Email:  [email protected], Fax:  021.310.00.99
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5587963.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5587963.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL SIBIU
Adresa postala:  Bulevardul Victoriei nr. 11, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550024, Romania, Tel. 0269217104, Email:  [email protected], Fax:  0269217702, Adresa internet (URL):  http: //noulportal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - Sucursala de Transport Sibiu-Oficiu Juridic
Adresa postala:  B-dul C. Coposu nr. 3, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550245, Romania, Tel. 0269207100, Email:  [email protected], Fax:  0269207101, Adresa internet (URL):  www.stsb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2011 09:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer