Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii specifice de protectie fizica si monitorizare a incintei protejate aferente Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.220.894 RON

Castigatorul Licitatiei: CIVITAS P.S.G. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143048/24.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143819
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1 - prin Sucursala CNE Cernavoda, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii - Sucursala CNE Cernavoda, Tel. +40 241801196, In atentia: D-nei Elena Gyorgy, Email: [email protected], Fax: +40 241236006, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii specifice de protectie fizica si monitorizare a incintei protejate aferente Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
4 - Servicii de investigatie si protectie
Locul principal de prestare: CNE Cernavoda
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea serviciilor de protectie fizica pentru zona protejata, pavilioanele din vecinatatea zonei protejate a CNE Cernavoda, prin acoperirea posturilor prevazute in Planul de Paza si Protectie Fizica, grupate astfel: - 12 posturi permanente 24h/24h, 365 zile/an;
- 3 posturi permanente 12 ore /zi, in zilele lucratoare- 8 posturi permanente 9 ore/zi, in zilele lucratoare- 1 post temporar 12 ore/zi, 8 luni/anServiciul se efectueaza pe baza Planului de Paza si Protectie Fizica al Achizitorului (Document clasificat nivel ?Secret?) intocmit in colaborare cu Jandarmeria Romana.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 3.172.158 Moneda: lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 220, 893.95RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
PA 26100-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S074-123849din16.04.2013
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2013/S08-009601din11.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1460/ 26100 Denumirea: Servicii specifice de protectie fizica si monitorizare a incintei protejate aferente CNE
V.1) Data atribuirii contractului 24.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CIVITAS P.S.G. S.R.L.
Adresa postala: BD. GHEORGHE CHITU, Nr.10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200399, Romania, Tel. 0251.524393, Email: [email protected], Fax: 0251.524393, Adresa internet (URL): www.civitaspsg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18220893.95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
A fost depusa contestatia nr. 131/ 29.11.2013, inregistrata la CNSC cu nr. 414222/ 03.12.2013. In baza deciziei CNSC nr. 4495/ C11/ 5344 din 12.12.2013, contestatia a fost respinsa, ca fiind nefondata.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SN Nuclearelectrica SA
Adresa postala: Strada Polona nr. 65, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Tel. +40 212038200, Email: [email protected], Fax: +40 213169400, Adresa internet (URL): www.nuclearelectrica.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 13:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer