Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii specifice privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea lunecusului si inzapezirii 2013-2014: Lot 1- sector INEU, Lot 2 - sector CRIS, Lot 3-sector SEBIS, Lot 4-sector LIPOVA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.106.668 RON

Castigatorul Licitatiei: SC INTECO HOLDING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145893/09.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141614
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala: Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Punct(e) de contact: NADIA RALUCA LUCACI, Tel. +40 357731100, Email: [email protected], Fax: +40 357731287, Adresa internet (URL): www.cjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii specifice privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea lunecusului si inzapezirii 2013-2014: Lot 1- sector INEU, Lot 2 - sector CRIS, Lot 3-sector SEBIS, Lot 4-sector LIPOVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: lot 1-sector INEU, lot 2-sector CRIS, lot 3-sector SEBIS, lot 4-sector LIPOVA
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop prestarea serviciilor de deszapezire, conform Caietului de Sarcini si Listelor de cantitati, ce fac parte integranta din documentatia de atribuire. Perioada estimata pentru suplimentarea serviciilor: iarna 2014-2015 si iarna 2015-2016.Valoarea estimata a contractului luand in considerare si serviciile similare care pot fi achizitionate ulterior este de: 6.980.926, 55 lei fara TVA, din care: lotul 1 sector INEU: 1.930.073, 90 lei, lotul 2: sector CRIS: 1.183.712, 76 lei, lotul 3: sector SEBIS: 1.510.054, 07 lei si lotul 4: sector LIPOVA: 2.357.085, 82 lei. Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a contractului pentru iarna 2013-2014, in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, si este de 2.109.041, 26 lei fara TVA (termen de prestare iarna 2013-2014:31 martie 2014), din care: lotul 1 sector INEU 583.103, 90 lei, lotul 2 sector CRIS: 357.617, 15 lei, lotul 3 sector SEBIS 456.209, 69 lei si lotul 4 sector LIPOVA: 712.110, 52 lei. Valoarea maxima a intervalului reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari, respectiv iarna 2014-2015 estimat: 2.319.945, 38 lei fara TVA, din care: lotul 1 sector INEU: 641.414, 29 lei, lotul 2 sector CRIS: 393.378, 86 lei, lotul 3 sector SEBIS: 501.830, 66 lei si lotul 4 sector LIPOVA: 783.321, 57 lei si iarna 2015-2016 estimat: 2.551.939, 91 lei fara TVA, din care: lotul 1 sector INEU 705.555, 71 lei, lotul 2 sector CRIS 432.716, 75 lei, lotul 3 sector SEBIS 552.013, 72 lei si lotul 4 sector LIPOVA: 861.653, 73 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 106, 668.26RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
33
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S163-284343din23.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 158 Denumirea: Servicii specifice priv. prot. drumurilor publice pe timp de iarna, 2013-2014-Lot I-sector INEU
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC INTECO HOLDING S.R.L.
Adresa postala: Str. Pacii, Nr. 54, Localitatea: Sebis, Cod postal: 317500, Romania, Tel. +40 0762207400, Email: [email protected], Fax: +40 0257310510
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 583103.90 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 582745.95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 159 Denumirea: Servicii specifice priv. prot. drumurilor publice pe timp de iarna, 2013-2014-Lot II-sector CRIS
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC INTECO HOLDING S.R.L.
Adresa postala: Str. Pacii, Nr. 54, Localitatea: Sebis, Cod postal: 317500, Romania, Tel. +40 0762207400, Email: [email protected], Fax: +40 0257310510
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 357617.15 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 357408.76 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 160 Denumirea: Servicii specifice priv. prot. drumurilor publice pe timp de iarna, 2013-2014-Lot III-sector SEBIS
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC INTECO HOLDING S.R.L.
Adresa postala: Str. Pacii, Nr. 54, Localitatea: Sebis, Cod postal: 317500, Romania, Tel. +40 0762207400, Email: [email protected], Fax: +40 0257310510
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 456209.69 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 455613.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 161 Denumirea: Servicii specifice priv. prot. drumurilor publice pe timp de iarna, 2013-2014-Lot IV-sector LIPOVA
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC INTECO HOLDING S.R.L.
Adresa postala: Str. Pacii, Nr. 54, Localitatea: Sebis, Cod postal: 317500, Romania, Tel. +40 0762207400, Email: [email protected], Fax: +40 0257310510
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 712110.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 710900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL ARAD - sectia civila
Adresa postala: Bd.Gen.Vasile Milea, nr.2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310131, Romania, Tel. +40 0257228909, Email: [email protected], Fax: +40 0257251700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Arad-Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Corneliu Coposu nr. 22, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Tel. +40 0357731100, Email: [email protected], Fax: +40 0357731287
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2013 11:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer