Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii suplimentare de Asistenta Tehnica pentru supervizarea lucrarilor Proiectului - Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, judetul Sibiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.155.064 RON

Castigatorul Licitatiei: C&S DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATTI S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 138719/26.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA TARNAVEI MARI SA
Adresa postala: Str. Gravorilor, nr.2A, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: VASILE DINCA, Tel. +40 269841425, Email: [email protected], Fax: +40 269845677, Adresa internet (URL): www.apataranavei.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii suplimentare de Asistenta Tehnica pentru supervizarea lucrarilor Proiectului - Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, judetul Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: loc. Medias, Agnita si Dumbraveni din jud, Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea conform art. 252 lit. j din OUG 34/2006 a serviciilor suplimentare de supervizare lucrari in cadrul contractului de servicii nr.4/08.04.2009 : Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor aferente proiectului - Extinderea si reabilitareasistemelor de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, jud. Sibiu, Romania.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
71510000-6-Servicii de cercetare a santierului (Rev.2)
71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 155, 064.28RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 69075
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S228-303615din22.11.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14 Denumirea: Act Aditional nr., 14 /25.07.2013
V.1) Data atribuirii contractului 23.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
C&S DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATTI S.R.L.
Adresa postala: Via Cavour nr. 45, Localitatea: Palombaro, Cod postal: 660110, Italy
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1358898.67 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1223008.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita, Dumbraveni, Judetul Sibiu "
VI.2) Alte informatii
Procedura anterioara a fost initiata prin publicarea anuntului de participare- SEAP NR. 69075/21.11.2008. Procedura anterioara a fost atribuita prin publicarea anuntului de atribuire - SEAP nr. 59742/14.04.2009.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Sibiu
Adresa postala: Str. Johann Sebastian Bach, nr.4, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550227, Romania, Tel. +40 217702, Email: [email protected], Fax: +40 217702, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.
Adresa postala: Str. Gravorilor, nr.2A, ,Localitatea: Media;, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269841425, Email: [email protected], Fax: +40 269834270, Adresa internet (URL): www.apatarnavei.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2013 11:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer