Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii suplimentare de verificare tehnica a documentatiilor tehnice, in cadrul contractului de servicii nr.7/05.05.2009, aferente Lotului nr.2 si contractului de lucrari :"Surse de apa, statii de tratare si conducte de aductiune in orasele Agnita si Dum


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.995 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea dintre P.F.A. Stanila Adriana, S.C. Sara Design S.R.L., S.C. Mel Dar Geotop S.R.L., S.C. Linear Instal S.R.L. si Cabinet Individual de Arhitectura Laschescu Dorin Ioan -prin Lider Asociere PFA Stanila Adriana
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 107301/19.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA TARNAVEI MARI SA
Adresa postala:  Str. Gravorilor, nr.2A, Localitatea:  Medias, Cod postal:  551005, Romania, Punct(e) de contact:  VASILE DINCA, Tel. 0269.841.426, Email:  [email protected], Fax:  0269834270
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii suplimentare de verificare tehnica a documentatiilor tehnice, in cadrul contractului de servicii nr.7/05.05.2009, aferente Lotului nr.2 si contractului de lucrari : "Surse de apa, statii de tratare si conducte de aductiune in orasele Agnita si Dumbraveni, jud. Sibiu"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Agnita si Dumbraveni , jud. Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea, conform prevederilor art.252 lit.j din OUG 34/2006, a unor servicii suplimentare de asistenta tehnica pentru verificarea documetatiilor tehnice aferente lucrarilor proiectului : "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni din Judetul Sibiu" Romania , Lotul 2 din contract.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 995.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S90-129497din12.05.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Act Aditional nr.5 Denumirea: Extindere asistenta tehnica pentru verificarea documentatiei tehnice aferente Lotului 2 din contract
V.1) Data atribuirii contractului 5/3/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea dintre P.F.A. Stanila Adriana, S.C. Sara Design S.R.L., S.C. Mel Dar Geotop S.R.L., S.C. Linear Instal S.R.L. si Cabinet Individual de Arhitectura Laschescu Dorin Ioan -prin Lider Asociere PFA Stanila Adriana
Adresa postala:  Lider de Asociere : P.F.A. Stanila Adriana : str. Luptei, nr.18, jud. Sibiu, ,Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550330, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2995.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2995.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul se incheie in Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - " Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, Judetul Sibiu" Romania, program finantat din fonduri comunitare.
VI.2) Alte informatii
Procedura anterioara a fost initiata prin publicare anuntului de participare -SEAP nr. 73577/17.03.2009.Procedura anterioara a fost atribuita prin publicarea anuntului de atribuire -SEAP nr. 60911/09.05.2009.* O procedura similara de negociere fara publicare afost atribuita ptr. acelasi operator economic , conform anunt de atribuire - SEAP nr. 93473/19.10.2010.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Sibiu, sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  B-dul Victoriei, nr.11, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550024, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. Medias
Adresa postala:  Str. Gravorilor, nr.2A, Localitatea:  Medias, Cod postal:  551130, Romania, Tel. 0269/841426, Email:  [email protected], Fax:  0269/834270, Adresa internet (URL):  www.apatarnavei.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2011 11:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer